Lansering på Arendalsuka: Oslo Clean-Tech Hub

solar cells, current, photovoltaic

Osloregionen er per i dag en av de raskest voksende områdene i Europa, i kombinasjon med omstillingen av norsk økonomi fra olje- og gass og over i nye næringer skaper dette spennende muligheter for regionens næringsliv knyttet til det grønne skiftet. Mange store byer i verden har et clean-tech miljø som samarbeider og det er […]