Sol på en fredag – lokale energisamfunn

Vi inviterer til høstens første “Sol på en fredag!” Sol på en fredag er en uformell, digital møteplass der flere kan ta ordet. Innleder denne gang er Karina Standal, seniorforsker ved Cicero. Hun forsker på lokale energisamfunn i Norge i EU-prosjektet COME RES: https://www.cicero.oslo.no/no/posts/nyheter/ny-studie-viser-mangel-paa-stotteordninger-for-lokale-energisamfunn Etter innlegget er ordet fritt! Møtet foregår i teams, og påmeldte […]

Akershus Energi inn i nordisk solkraft

Akershus Energi går sammen med Østfold Energi inn som eier i solselskapet Solgrid, for å bygge ut bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.