Sol på en fredag: muligheter i Italia

The Italian government managed to reach the targets set by EU 2020 in advance and started to work on the 2030 targets in 2017. The direct consequence has been the release of new National Energy Strategy for 2020-2030 (PNIEC), approved in 2019, which aims to increase the renewables energy production capacity from the actual 56 […]

Sol på en fredag – lokale energisamfunn

Vi inviterer til høstens første “Sol på en fredag!” Sol på en fredag er en uformell, digital møteplass der flere kan ta ordet. Innleder denne gang er Karina Standal, seniorforsker ved Cicero. Hun forsker på lokale energisamfunn i Norge i EU-prosjektet COME RES: https://www.cicero.oslo.no/no/posts/nyheter/ny-studie-viser-mangel-paa-stotteordninger-for-lokale-energisamfunn Etter innlegget er ordet fritt! Møtet foregår i teams, og påmeldte […]

Akershus Energi inn i nordisk solkraft

Akershus Energi går sammen med Østfold Energi inn som eier i solselskapet Solgrid, for å bygge ut bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala.