Rapporter/Veiledere

Veiledere

Hva er best practice for installasjon av solceller? Solenergiklyngen utarbeider en best practice veileder og innspill til utkastet er ønsket. Veilederen presenterer hvor vi står per i dag når det gjelder tolkning av eksisterende regelverk og god praksis for solcelleinstallasjoner. En solcelleinstallasjon spenner over flere fagfelt og dette gjør det viktig å ha oversikt over flere reguleringsområder samtidig.

Ta kontakt med Barbro (barbro(at)solenergiklyngen.no) for å få tilsendt en utgave, foreløpig kun for partnere for utvikling.

Rapporter

English EN Norsk bokmål NO