Solenergiklyngen har identifisert markedsområder med vekstpotensial for klyngens partnere. Dette er nisjer hvor Norge har konkurransefortrinn i et norsk og internasjonalt marked. 

Les mer om hvert området på underfanene.