Behandling av personopplysninger på www.solenergiklyngen.no
Nettredaktørene har det daglige ansvaret for Solenergiklyngens behandlinger av personopplysninger på våre nettsider. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger, og det blir bare gjort i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Snorre Data er Solenergiklyngens databehandler. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt oss: trine@solenergiklyngen.no