Solenergiklyngen 

 

Partnerne i Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer.

Partnernes misjon er å sørge for bedre solenergiløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid gjennom et godt nasjonalt og internasjonalt økosystem for innovasjon og kommersialisering.

Hovedmålet er å utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergiløsninger i verdensklasse.

Solenergiklyngen består av over hundre partnere innenfor solenergi og energisystemer som jobber sammen for økt vekst.

 

 

Arena Pro er klyngens viktigste prosjekt

 

Solenergiklyngen er finansiert gjennom det nasjonale programmet for næringsklynger Norwegian Innovation Clusters, finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Dette programmet er et nåløye å komme gjennom og Solenergiklyngen fikk status som ‘Arena klynge’ våren 2016. Etter vel to år rykket vi opp et nivå til  ‘Arena Pro klynge’ – med ytterligere finansiering for å løfte utvalgte fokusområder.

 

Det var i sin tid Akershus Fylkeskommune og Interreg Sverige-Norge programmet som løftet frem Solenergiklyngen sammen med noen bedrifter og IFE i spissen.

 

I tillegg har Solenergiklyngen finansiering gjennom Oslo Kommune, Viken Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune samt Interreg Sverige- Norge programmet.

 

Det er styringsgruppen og partnerne som gir retning og prioriteringer i budsjett og handlingsplan.

 

Vi er organisert som en forening.

Vi har kontorer og besøksadresse på Fornebu. 

 

 

 
Strategiske områder

 

 

Arena Pro 2022 skisse versjon 13.11.21 kan du sjekke ut her: