Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi

Solenergiklyngen består av over hundre partnere og representerer over 2000 ansatte innenfor solenergi og energisystemer.

Solenergiklyngen er en Arena Pro klynge – en moden næringsklynge i det nasjonale klyngeprogrammet finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.  Fra klyngeprogrammet mottar Solenergiklyngens partnere årlig støtte for å utvikle næringsklyngen videre og jobbe med innovasjon, kompetanse, utvikle nye prosjekter og møteplasser for å nevne noen områder. Det er styringsgruppen og partnerne som gir retning og prioriteringer i budsjett og handlingsplanen hvert år. 

Vi er organisert som en forening med hovedkontor i Oslo Sentrum på MESH Nasjonalteateret. 

Våre vedtekter kan du lese her.

Våre etiske retningslinjer kan du lese her.

Vårt pågående arbeid med ansvarlige leverandørkjeder kan du lese om her.

Vår GDPR policy finner du her

 

Våre mål

Visjon: Solenergi vil gi norsk verdiskaping og bidra til å møte Norges og verdens energibehov og klimamål.

Misjon: Vi skal bidra til ny ren kraft, transformere norsk industri og skape grønne arbeidsplasser i Norge og internasjonalt.

Hovedmål: Vi skal utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige solenergi- og hybride løsninger. Dette gjør vi ved bruke areal og infrastruktur mest mulig klimavennlig, effektivt og lønnsomt.

Delmål:

Tredobling av omsetning norsk solindustri 7 til 25 mrd NOK innen 2025, en stor andel er eksport

50 nyetableringer og 100 etablerte med sol som nytt forretningsområde innen 2025

15.000 arbeidsplasser i Norge innen 2030 + lokale arbeidsplasser

Solproduksjon skal levere minimum 7 TWt i norsk kraftmix i 2030

Bidra til økt forsyningssikkerhet i Norge til bedre regelverk

Strategiske områder
Markedsområder 

Flere av disse har egne faggrupper for partnerne.

Innovasjonsplattform

  •  

Start up, Scale up & eksport

Solenergiklyngen er en næringsklynge med svært mange oppstartsbedrifter. Da vi talte opp noen år tilbake fant vi ut av en tredjedel av våre partnerbedrifter var under to år gamle. Det kommer nye spin-off bedrifter omtrent månedlig og det tyder på at dette er en bransje i vekst.

Solenergiklyngens innovasjonsplattform

Solenergiklyngen har utviklet tjenester for å gi partnerne hjelp til å starte opp og vokse videre som del av vår innovasjonsplattform. Dette er hva vi bidrar med;