Bli partner

Hvorfor bør du være partner av Solenergiklyngen? Det vil gi deg et nytt nettverk og nye forretningsmuligheter. Vi jobber for å forbedre din konkurranseevne og for å øke sjansene dine for eksport.

 

Tilgang til nettverk

Gjennom nettverk og samarbeid øker du din virksomhet sin konkurransekraft, innovasjonsevne og synlighet. Du holder deg oppdatert på ‘know how’ og ‘know who’ i en bransje i rask endring. 

 

Få tilgang til nye markeder 

Klyngen kobler sammen bransjen. Både kunder, samarbeidspartnere, forsknings aktører og investorer. Vi samarbeider med andre ledende internasjonale klynger og nettverk, og kobler deg til nye markeder.

 

Hjelp med å finansiere innovasjonen din

Vi  hjelper små og mellomstore selskaper med forskning, prosjektutvikling, markedsinformasjon, finansiering, nettverk og testanlegg. 

 

Søknad Dersom du ønsker å bli partner i Solenergiklyngen må du søke. Dette er en enkel ubyråkratisk prosess. Over hundre partnere er en del av klyngen. Lenke til søknadsskjema

Klyngekontingent

Klyngekontingent er todelt bestående av en medlemsavgift på kr 500 for små virksomheter og kr 1.000 for alle andre og en serviceavgift for medlemstjenester etter følgende trappetrinns modell:

Små (omsetning < 10 mill. / < 10 ansatte): 5.000 + mva

Medium (omsetning 10-50 mill. / 10-50 ansatte): 14.000 + mva

Store (omsetning > 50 mill. / > 50 ansatte): 34.000 + mva

Kjernepartnerne betaler i henhold til satser i budsjett (inntil 114.000 +mva)

FOU-partnerne betaler etter samme struktur som  bedriftspartnere.

Utdanningsaktører betaler sats tilsvarende laveste sats for bedrifter.

I tillegg bidrar partnerne med egeninnsats i tid ved deltagelse på workshoper, webinarer, konferanser og prosjekter.

Kontingent vedtas av årsmøtet.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål! 

trine@solenergiklyngen.no