79 millioner til hybride sol – og vannkraftverk

Scatec i samarbeid med Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft, Hydro, SINTEF Energi, SIVA, NTNU, IFE, Universitetet i Oslo og Solenergiklyngen har fått tildelt 79 millioner NOK fra regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling «grønn plattform».  Prosjektet skal utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for […]

Ledige stillinger i solenergibransjen

Et utvalg ledige stillinger innen solenergibransjen blant våre partnere Selger med områdeansvar for eksportsalg, Inaventa Solar Selger – områdeansvar for solfangerløsninger, Inaventa Solar Senior salgsingeniør, Inaventa Solar Flere stillinger innenfor salg, markedsføring og programmering med base i Oslo, Otovo Kommunikasjon og ledelsesstøtte: Er du Empowers neste medarbeider? Ta kontakt dersom du har stillinger du vil […]

RME foreslår ny ordning for deling av lokal strømproduksjon

Dette er et skritt i riktig retning og det er veldig bra at en slik løsning lanseres. Det passer for borettslag og leilighetskomplekser primært. Likevel mener vi at ordningen inneholder svakheter og uklarheter har tatt lang tid. Systemgrensen settes ved 500 kWp som tillatt å dele, men innenfor samme eiendom. Dette unnlater muligheter for smart […]

Regjeringen bruker 10 milliarder i klimainvesteringsfond

Regjeringen skal bruke 10 milliarder på å kutte utslipp i utviklingsland Norfund får ansvaret for klimainvesteringsfondet som skal bidra til den globale utfasingen av kullproduksjon innen 2040.  – Behovet er enormt og vil øke fremover, sier statsminister Erna Solberg. I tråd med Parisavtalen skal rike land årlig bidra med over 860 milliarder kroner til klimafinansiering […]

Byggforskserien viser krav til solceller på bygg

En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt over krav og anbefalinger som gjelder prosjektering av solcelleanlegg på tak og fasader. – Vi merker et stort behov for kunnskap og retningslinjer for solcelleanlegg ute i byggebransjen, sier prosjektleder Sondre Aasbø i SINTEF. Målet med den nye anvisningen er å samle de mest relevante kravene, slik at […]

Solenergisatsning i Europa

Solenergiklyngen er partner i European Solar Manufacturing Counsil, som jobber for å fremme de aktørene som produserer komponenter til den solenergibransjen.   Sol vokser raskt, men Europas andel av produksjonen har ikke holdt tritt. Det er uheldig, både med tanke på arbeidsplasser, men også i et forsyningssikkerhetsperspektiv.   Nå jobber ESMC med å få produksjon […]

Status update on the Norwegian solar PV market 2020

The Norwegian solar PV market experiences a significant reduction in new projects in 2020, with installed year by year capacity down for the first time.   Though there is some interest in solar parks, and Norwegian technology developers within floating solar have testing facilities, the main segments for solar PV in Norway are industrial and […]

Sol til folket! Arendalsuka 2021

Sol til folket! Solkraft har et stort potensial i den norske kraftmiksen.  Sol er en konfliktfri kraft som kan bidra til å dekke kraftunderskudd ved elektrifisering og bidra til å nå klimamålene. Norge har kompetansen som skal til. Skift, Solenergiklyngen og Multiconsult skal sammen vise fram suksesshistorier og det store potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser […]

Solenergi på universitetene

Podcast-logo

Norske universiteter og høyskoler har studier som spenner bredt innen solenergi, fra materialer, produksjon, og fysikken rundt solenergi, til systemutvikling og integrasjon av solenergi i kraftsystemet. Gjennom våren har Solenergiklyngen hatt flere av de akademiske samarbeidspartnerne som gjester i Solenergiklyngens podcast, der vi har snakket om fagområder og studiemuligheter. Vi ønsker å bidra til god […]

Nye regler for næringsbygg

Regjeringen åpner for at både næringsbygg og borettslag skal slippe å betale elavgift for solcelleanlegg som deles mellom ulike bygg, skriver E24. E24 har intervjuet finansminister Jan Tore Sanner etter Solenergiklyngens utspill i media om krav om likebehandling av borettslag og næringsbygg når det gjelder deling av strøm. Les sakene i E24 her:Kravet fra solbransjenSvaret […]