EU Solar Industry Alliance har åpnet for medlemssøknader

EUs solindustriallianse skal samle selskaper og andre interessenter som ønsker å bidra med sin kunnskap og kompetanse i arbeidet med å øke produksjonskapasiteten for solcellepaneler og komponenter i Europa, i tillegg til å diversifisere forsyningskildene for produkter, komponenter og råvarer.   Alliansen er åpen for alle offentlige aktører og private aktører som har relevante aktiviteter […]

Ocean Sun teknologi i verdens første havvind og flytende sol kraftverk

Verdens største eier av solcelleanlegg, State Power Investment Corporation (SPIC), har tatt i bruk verdens første kommersielle offshore flytende sol (FPV) kraftverk. Kraftverket, som er designet av Ocean Sun og bruker Ocean Suns patenterte teknologi, er også første FPV integrert med havvind.    “Dette er en sann milepæl for Ocean Sun og for den flytende […]

Vil ha mer solkraft i nettet

– Jeg ønsker meg mer sol inn i energisystemet vårt, sa statssekretær Elisabeth Sæther, da hun gjestet Solenergiklyngens partnersamling 15. november i Oslo.    Hun orienterte om regjeringens arbeid med oppmykning av reglene for å øke solkraftproduksjonen i Norge.   – Vi vurderer fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av […]

Ønsker utbygging på naturens premisser

Solenergiklyngen lanserer veileder for bygging av solkraftparker i Norge:   Bakkemonterte solkraftverk i Norge er en hittil uutnyttet energiressurs som nå flere og flere i kraftbransjen viser interesse for. – Veilederen er et første steg på veien til en felles standard for bransjen, sier adm.dir. Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.   Multiconsult har på oppdrag […]

Løsninger for sol i nettet

3.november 2022, Lill-Torunn Kilde   Hvordan løse utfordringene i nettet når mer uregulerbar kraft står og banker på døren? Solenergiklyngen samlet nettselskaper, solkraftselskaper, teknologileverandører, finans og forskere til en felles fagdag 3. november i Oslo, der målet var å møte denne utfordringen.   – Skal vi nå klimamålene og klare det grønne skiftet er vi […]

Hold deg oppdatert om taksonomien

Nytt regelverk for bærekraftig finans skal etter planen tre i kraft fra nyttår. Finansdepartementet har derfor opprettet en ny temaside for å holde oss oppdatert om utviklingen og gi informasjon og veiledning.   Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter […]

Solenergiklyngens innspill til statsbudsjettet 2023

tree, sunset, nature

Solenergiklyngen leverte i forrige uke et innspill til statsbudsjettet for 2023 til næringskomiteen på Stortinget. Bakgrunnen for innspillet er at vi ikke kan se at det er satt av midler for deltakelse i IPCEI PV for norske aktører. Les innspillet i sin helhet under.    Bakgrunn Norge har en unik solcelleindustri som dekker et spesifikt […]

Solmarkedet tredobles

winner, victory pose, sunset

  Vi er i oktober måned og vi ser mot årets slutt. Det er tydelig at solmarkedet i 2022 i Norge har vært formidabelt. I henhold til de nyeste dataene fra Elhub er det installert ny kapasitet på hele 102 megawatt (MWp) ved inngangen til oktober. 30 MWp av disse er på eneboliger, 1 MWp […]

Politikk og regler – hva skjer?

Det har vært en del bevegelse på politikkfronten i det siste. Denne uken ble det gjort flere vedtak på solkraft i Stortinget;   Stortinget ber regjeringen å:​ Vurdere et midlertidig eller tidsbegrenset fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft.​ Vurdere å fjerne fritaksgrensen på 500 kilowatt for nettleie på […]

Ny rapport: Potensial for nye energilagringsløsninger fra gjenbruk av norske elbil- og maritime batterier

electric charge, road sign, sign

IFE har nylig kommet med en ny rapport som en del av forskningsprosjektet 2ND LIFE, finansiert av forskningsrådet.   Markedspotensialet for batterier forventes å øke mot 2050, med en estimert etterspørselsvekst på 25 ganger dagens kapasitet. Den økende etterspørselen etter batterier gir imidlertid utfordringer for batteriverdikjeden, både når det gjelder mangel på råvareforsyning, så vel […]