EU forbereder strategi for solenergi – høringsrunden åpner nå

Europakommisjonen skal som en del av arbeidsprogrammet for 2022 lage en EU strategi for solenergi. Den offentlige høringsrunden åpnet for innspill i dag, og vil være åpen frem til 12. april 2022.   I 2020 sto solenergi for 5 % (120 GW installert) av EUs elektrisitetsmix, opp fra 3 % i 2015. Utbyggingen av sol […]

Ny mann på på plass i Trondheim!

Endre Tenggren er nyansatt i Solenergiklyngen og bosatt i Trondheim . Endre har sin fagbakgrunn fa fornybar energi ved NTNU i Trondheim, og han har jobbet innen vindkraft og vannkraft siden studieslutt. . – Min motivasjon for å jobbe i Solenergiklyngen er å bli godt kjent med solkraftmarkedet og tilhørende aktører. Jeg har en grunnleggende […]

Åpne utlysninger for PV i Horisont Europa

Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram tilbyr mange ulike finansieringsmuligheter for norske solenergibedrifter. Som en del av arbeidsprogrammet for energi har EU definert noen problemstillinger de ønsker løst gjennom samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. Se listen over de åpne utlysningene for 2022 innen solenergi under.      Advanced manufacturing of Integrated PV […]

Ny nettleiemodell utsettes

electricity pylon, electrical grid, communications tower

Fredag 17. desember annonserte regjeringen og SV at den nye nettleiemodellen ikke skal innføres fra 1.januar som først varslet. Alle de største nettselskapet har annonsert at de utsetter den nye nettleien. . Hvorfor er dette interessant? Solenergiklyngen som endel av ‘Energinettverket’ bestående av Huseierne, Nelfo, NBBL, Otovo og flere andre, fulgt denne prosessen gjennom snart […]

Søker EU midler sammen med tre andre cleantech klynger

Solenergiklyngen leverte i slutten av november en EU søknad sammen med aktører fra Litauen, Spania og Portugal. Prosjektet som går under navnet Green Tech 5.0, kombinerer ekspertisen til fire klynger og to forretningsstøtteeksperter, for å øke konkurranseeven til små og mellomstore bedrifter innen consumer cleantech. Prosjektet adresserer områder som fornybar energi, vann og avfallshåndtering med […]

Ønsker å etablere en full verdikjede for sol i Europa

Solenergiklyngen har siden i vår vært en del av en europeisk arbeidsgruppe som jobber med å etablere en IPCEI (Important Project of Common European Interest) for PV i EU.   Arbeidet med IPCEI ledes av det europeiske nettverket European Solar Manufacturing Council, som Solenergiklyngen er en del av, og de samler store deler av den […]

Ny utlysning med bedriftstøtteordningen til Norad (frist 14 jan 2022)

india, tamilnadu, tamil

Vi ønsker å informere om en åpen utlysning til å søke på tilskudd under Enterprise Development for Jobs eller “bedriftsstøtteutlysningen”. Dette er en konkurransebasert og internasjonal utlysning som gir kommersielle  bedrifter mulighet til å bidra til næringsutvikling gjennom lokal jobbskaping og økte investeringer i utviklingsland. Typiske aktiviteter som kan få støtte kan være pilotprosjekter (IKT […]

All time high!

Veksten i solinstallasjoner i Norge er sterk i 2021, og flere i bransjen snakker om stor etterspørsel i antall kundeforespørsler. Tall fra Elhub viser at 38 MWp er installert i i løpet av 2021, men det er en forsinkelse i disse tallene i forhold til hva som faktisk er installert. Importtallene derimot viser en sterk […]

Kan byer bli solkraftverk?

city, smart, modern

Ja, ifølge Harald N. Røstvik som er professor i byplanlegging ved UiS, Arkitekt MNAL. Han skriver i en kronikk i Stavanger Afteblad at byer kan gå fra å være energi­sluk til å bli «kraft­verk» som produ­serer sin egen energi. Halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ifølge FN vil 70 prosent bo i byer […]

Bryn Aarflot

Bryn Aarflot spesialiserer seg på IP-rettigheter – patent, varemerke, markedsføringsrett, opphavsrett, designrettigheter, knowhow og bedriftshemmeligheter, kommersialisering – avtaler, lisensiering, IP due diligence, kurs og workshop, startpakker for gründere, finansiering ,IP-strategi Les mer