Solar Village vinner Water and Energy 4 Food Grand Challenge

Solar Village er valgt som en av åtte selskaper i Water and Energy for Food – Southern and Central Africa program, hvor de vil ta i bruk sin innovative solenergidrevne teknologi for småbønder. Programmet tilbyr tilskudd på 75 000 USD, teknisk assistanse og fasilitering rundt investeringer samt markedsføring og nettverking. Solenergiklyngen gratulerer! Les mer her

Den nye åpenhetsloven har trådd i kraft

Åpenhetsloven, som også kalles «menneskerettighetsloven for næringslivet»,  trådde  i kraft 1. juli 2022.   Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Formålet er at norske selskaper skal bli nødt til å skaffe seg bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettighetene i sine leverandørkjeder. Loven skal sikre […]

Solenergiklyngen på Arendalsuka

Vi gleder oss til Arendalsuka i august, og arrangerer og bidrar inn i en rekke arrangementer. Oversikten under oppdateres fortløpende Tirsdag 16. august   Kl. 08.00-09:30 på Smalesund, Thon Hotel Arendal Energisikkerhet for Afrika Arrangør: Multiconsult, ZERO, Norfund og Solenergiklyngen Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18327  Kl.12:20 – 13:20 Byggeplassen, 2 etg Norge trenger rimelig og kortreist solkraft  – hvilke […]

Empower New Energy finansierer nytt prosjekt i Ghana

Vår partner Empower New Energy har signert en avtale med sjokoladeprodusenten Barry Callebaut – Ghana om installere solpaneler på deres produksjonsfasiliteter i Tema, Accra. Prosjektet på 640 kWp er 100% finansiert av Empower, og bidrar til både ren, kostnadseffektiv og stabil energiforsyning til industrianlegget i Ghana. Det er forventet at anlegget vil generere 0,98 GWh […]

HydroSun, hybrid vannkraftverk og FPV

I slutten av april hadde vi oppstartsmøte for HydroSun, et 3 årig komptanseprosjekt finansiert gjennom Grønn Plattform ordningen. Prosjektet består av et sterkt, nasjonalt team bestående av 5 forskningsgrupper: IFE, SINTEF Energi, NTNU, UiO og NIVA, og 6 industripartnere: Scatec, Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft og Hydro. Prosjektleder for HydroSun er Dr. Josefine Selj. Kompetanseprosjektet […]

En milepæl er nådd: Norads garantiordning for fornybar energi i utviklingsland lansert

17 juni lanserte Norad garantiordningen for fornybar energi i utviklingsland i sine lokaler.  Utviklingsministeren, næringsliv, virkemiddelapparat og garantiinstitusjonene MIGA og ATI som det er inngått avtale med deltok. En milepæl for fornybarbransjen! Både utviklingsminister Tvinnereim, Norad-sjef Bård Vegar Solhjell og garantiinstitusjonene understreket at det i fortsettelsen er viktig å utvikle relevante garantiprodukter for småskala og […]

Politikere på blåtur

Av Trine Kopstad Berentsen, daglig leder Solenergiklyngen Politikerne på Stortinget har bestemt seg for å sende både seg selv og norsk solkraftbransje ut på blåtur. Energi- og miljøkomiteen klarte ikke å få med seg de to regjeringspartiene på å sette et måltall for hvor mye solkraftproduksjon vi ønsker i Norge. Blir resten av vedtakene verdt […]

Solenergikonferansen 2022: Viktige diskusjoner om storsatsing på solkraft

Solenergikonferansen 2022 – la sola bygge landet, fant sted i forrige uke. Over 150 deltakere fra solbransjen, forskning, forvaltning og politikere deltok på ingeniørenes hus for å lære, diskutere og nettverke. Klimaendringer, høye strømpriser og økt fokus på energisikkerhet har det siste året gjort at solenergi blir en stadig viktigere del av energimiksen, både i […]

IPCEI PV lansert i Brussel

Den 20. mai 2022 ble det lansert en ny Important Project of Common European Interest (IPCEI) i Brussel. IPCEI PV skal støtte banebrytende solcelleproduksjonsteknologier og bistå med raskere kommersialisering og oppskalering av produksjonskapasitet. Dette vil sikre en langsiktig konkurranseevne for europeisk PV-produksjon.   Initiativtaker til IPCEI PV er European Solar Manufacturing Council, et industrinettverk basert […]