Podcast: Blockchain og sol — hype eller framtida?

Ümit Cali, NTNU

Kan blockchain og AI være relevant for solenergibransjen? Vil en overgang til mer digital og distribuert energi og bokføring være et ikonisk skille i vårt økonomiske system? Eller vil blockchain bare være et lite tilskudd i spesielle tilfeller av distribuerte energisystemer uten sentraliserte nett? Ümit Cali er nyansatt førsteamanuensis ved NTNU, og underviser ved det tre-årige […]

Norsun først ut med EPD!

NorSun, det norske solenergiselskapet som produserer monokrystallinske silisiumblokker og wafere (silisiumskiver) for høy ytelse, har som det første selskapet i bransjen mottatt «Environmental Product Declaration» (EPD) for sine wafere. Med dette får NorSun en objektiv sertifisering av produktets verdensledende, lave CO2-fotavtrykk.   Partnere i Solenergiklyngen har jobbet sammen og satt internasjonal standard.  I solenergiklyngen ble […]

Solenergiklyngen snuser på hydrogen. Les spennende rapport fra COWI.

Solenergiklyngen utvider stadig nedslagsfelt med den strategiske satsingen “Sol i systemet”.  Solenergi er nesten alltid integrert sammen med andre teknologier, en del av et bygg eller tak, og gjerne i kombinasjon med ulike lagringsløsninger. Batterier blir stadig rimeligere og er moden teknologi. Flere av våre partnere har batteriløsninger som en del av porteføljen både på nasjonale og internasjonale prosjekter. Solenergiklyngen blir […]

Elkem Solar blir REC Solar Norway

REC har endret navn på sin norske enhet, fra Elkem Solar til REC Solar Norway. Driften av de norske fabrikkene forsetter som før.