Podcast: Forbrukernes rolle i det grønne skiftet

Gjennom 2020 har Solenergiklyngen vært med på flere fellesuttalelser sammen med andre organisasjoner knyttet til forslag til nye nett-tariffer, grønn tiltakspakke, Enovas mandatperiode, og vurderinger av de politiske partienes foreløpige valgprogram. Felles for disse sakene er at de adresserer forbrukernes rolle i det grønne skiftet: Hvordan kan vanlige folk i boliger bidra til å spare […]

Podcast: Solvarme i vekst med Inaventa Solar

Solenergifeltet er preget av solceller, som med stadig lavere pris har tatt nye markeder. Men solvarme er fortsatt en kostnadseffektiv måte å fange energien fra sola på, som to av klyngens partnere, Inaventa Solar og Catch Solar, har spesialisert seg på.   Vi har tatt en prat med Inoventa Solars Ingvild Skjelland og Karl Eggestad til Solenergiklyngens […]

Podcast: Erik Marstein og veikart for solbransjen

Mot slutten av 2020 la IFE og Susoltech sammen med Solenergiklyngen fram Veikart for solenergibransjen fram mot 2030. Erik Stensrud Marstein har forsket innen solenergi på IFE siden 2003, er professor på UiO og er direktør for Susoltech og har vært den som har ledet arbeidet med veikartet. Hensikten med et slikt veikart er blant annet å […]