Kraftnettet for solvarmen

Solvarme bør være et opplagt valg i Norge, hvor vi bruker mye energi til oppvarming. Solfangere høster energien fra sola mer effektivt enn solcellepaneler, men for mange bruksområder kan det være mer fleksibelt med solstrøm, blant annet fordi man lett kan selge overskuddet. Men solvarme har jo også et nett, nemlig fjernvarmenettet, som finnes mange […]

Solenergi og nanopartikler, nye muligheter

Vanligvis snakker vi om solenergi og mener energi fra solcellepaneler basert på silisum. Av og til snakker vi om solenergi som solvarme. Men denne gangen snakker vi om solenergi på flere andre måter, Grätzel-celler, eller såkalte dye-sensitized solar cells. Vi får også høre om solfangere med nanopartikler for mindre varmetap, og hydrogenproduksjon der sol-lys produserer hydrogen […]

Sol på låvetak med Kverneland Energi

Kverneland Energi er en av våre nyeste partnere i Solenergiklyngen, og en av flere nye partnere med base i Rogaland. Nå er Kverneland Energi aktuelle med solenergiløsninger på Svalbard og Isfjord Radio, som vi har skrevet om tidligere, men i denne podcastepisoden er temaet sol på låvetak. Gjesten denne gangen er Torbjørn Kverneland, og etternavnet […]

Vil styrke Enova på enøk og solenergi

Denne gangen har vi med oss Lars Haltbrekken fra SV i Solenergiklyngens podcast. Haltbrekken sitter Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og har fremmet forslag om solenergi både i Dok8-forslag, og i forbindelse med behandlingen av Klimaplan 2021-2030. I forslaget som ble lagt fra for Stortinget i 2019 var et punkt at Stortinget burde sørge for at […]

Podcast: Norske fornybarmuskler for globale klimakutt

Globalt økte solenergi i 2020, drevet fram av økt etterspørsel av strøm, mer modne markeder, og lavere priser. Tilsammen ble ca. 140 GW installert. Samtidig vokser også kullkraft. I Kina ble over 38 GW kullkraft satt i drift, men mye mer er i pipelinen. Faktisk har den totale installerte kullkraftkapasiteten doblet seg i verden siden 2000. Hvordan […]

Podcast: Gjør nettet smartere med overvåkning

Brage Johansen i Heimdall Power var tidligere gründer og CEO i ladeboks-firmaet Zaptec. På kontinentet kom det fram at potensielle kunder var bekymret for strømnettet, og dette ble begynnelsen på Heimdall Power. Heimdall bruker kuler fulle av elektronikk, kalt Neuron til å overvåke strømledninger i høyspentnettet. Med sine løsninger kan nettselskaper overvåke det som kalles «verdens største maskin», slik […]

Podcast: Wattero, og mikronettverk i flyktningleirer

Koronapandemien endrer forutsetninger for de aller fleste bedrifter. For Wattero ble nedstegningen i mars 2020 til hinder nye prosjekter i ulike land i Afrika. Men like før nedstegningen var et faktum var Solenergiklyngen med partnere på tur til Jordan sammen med det norske kongeparet. For Wattero ble dette starten på et prosjekt som dreier seg om smart […]

Podcast: Bjørn Thorud og fornybart Svalbard

Svalbard ligger langt mot nord, med permafrost og urørt natur. Men arktiske strøk er allerede sterkt preget av klimaendringene, med gjennomsnittstemperaturer som øker mer og raskere enn lenger sør. Samtidig er Svalbard og Longyearbyen Norges mest fossildrevne lokalsamfunn, drevet av gruvedrift og kullkraftverk. Kullkraftverket skal avvikles, men hva skal det erstattes med? Med LNG, eller […]

Podcast: Blockchain og sol — hype eller framtida?

Ümit Cali, NTNU

Kan blockchain og AI være relevant for solenergibransjen? Vil en overgang til mer digital og distribuert energi og bokføring være et ikonisk skille i vårt økonomiske system? Eller vil blockchain bare være et lite tilskudd i spesielle tilfeller av distribuerte energisystemer uten sentraliserte nett? Ümit Cali er nyansatt førsteamanuensis ved NTNU, og underviser ved det tre-årige […]

Solenergi på industritak i Ghana med Empower New Energy

Empower New Energy har nå kommet i mål med et prosjekt i Ghana, sammen med Miniplast ltd. og Stella Futura. Her illustreres forretningsmodellen til Empower New Energy, med at de har vært med på å finansiere en langsiktig energikjøpsavtale, der Miniplast kjøper strøm, og Stella Futura leverer solenergianlegget på 704 kWp. Her bidrar klyngens partner […]