Sol på en fredag – Internasjonal webinarekke

solar panels, sunset, sky

Solenergiklyngen vil kjøre en internasjonal webinarrekke hvor vi inviterer relevante aktører i markeder hvor norsk solkompetanse gjør en forskjell – eller har potensiale til å gjøre det. Her kan partnerne våre både lære av hverandres erfaringer, markedseksperter, ambassader, potensielle kunder og virkemiddelapparatet.  Vi vil benytte vår eksisterende møteplass «Sol på en fredag», og frem mot […]

Nasjonalt, tverrfaglig samarbeid om mikronett under etablering

Solenergiklyngen (i regi av Interreg ecoINSIDE-prosjektet) er med og støtter forsøket på å etablere et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan bruken av mikronett og ny energiteknologi kan styrkes. Blant annet klyngepartnerne Solcellespesialisten, Pixii  og PQA er sentrale i arbeidet. Statsbygg sitt energiprosjekt på Campus Evenstad er sentralt […]

Solar Innovation Day with ANTLER

On September 6th, Solenergiklyngen co-hosted the Solar Innovation Day as part of ANTLER’s 4th Norwegian Company Founder Program. The program aims at creating an optimal environment for founders through funding, know how, infrastructure and connections. Relevant industry input should stimulate the founders to hack on industry problems and find disruptive solutions. During our event, Scatec […]

Åpen utlysning for innovative SMBer – opp til 6 millioner kroner i støtte

Eurostars -programmet lanserte en utlysning i forrige uke for innovative SMBer med søknadsfrist 4. november 2021. Utlysningen er tematisk og teknologisk åpen.   Eurostars-programmet er et felles initiativ mellom EU-kommisjonen og EUREKA og er en del av pillar 3 i Horisont Europa. Programmet støtter innovative små og mellomstore bedrifter med å utvikle nye produkter, tjenester eller […]

Ja til nasjonal strategi for solkraft

Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde Et samlet politikerpanel på Arendalsuka lovte å gjøre det enklere å dele strøm mellom næringsbygg, når Energimeldingen skal behandles til høsten. De ønsket også bransjen velkommen til å bidra til en nasjonal strategi for solenergi. Politikerne fra SV, Senterpartiet, Høyre og MDG viste fram den grønne siden av racketen under […]

Milliardindustri med over 20 000 ansatte

I følge NVE kan norsk solkraftutbygging frem til 2040 øke til 7 TWh. Dette vil, ifølge en fersk rapport, sysselsette over 20 000 arbeidsplasser og gi en verdiskaping på 20 milliarder kroner. – De skjønnsmessige vurderingene til NVE er for konservative og vi mener vekstpotensialet er vesentlig høyere, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i […]

Endelig gjennombrudd for borettslag

Endelig er det bevegelse i saken om muligheter for sol på borettslag. Saken har halt ut i tid, etter at det allerede for flere år siden var vedtatt at beboere i borettslag skal ha like muligheter til sol på taket som folk i enebolig. Sammen med bl.a. Huseierne og NBBL har Solenergiklyngen bidratt til å […]

Fornybarfond og muligheter for framvoksende økonomier

Norske solenergiaktører er posisjonert til å ta markedsandeler ute i verden. På den måten kan de bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norge kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan […]

Sol på låvetak med Kverneland Energi

Kverneland Energi er en av våre nyeste partnere i Solenergiklyngen, og en av flere nye partnere med base i Rogaland. Nå er Kverneland Energi aktuelle med solenergiløsninger på Svalbard og Isfjord Radio, som vi har skrevet om tidligere, men i denne podcastepisoden er temaet sol på låvetak. Gjesten denne gangen er Torbjørn Kverneland, og etternavnet […]

The Solar Energy Cluster collaborates with TUM (Technical University of Munich) International to solve global challenges

Our partners can now participate in a network that offers new business opportunities across the world, as The Norwegian Solar Energy Cluster has established a collaboration with TUM International, a subsidiary of the prestigious Technical University of Munich. The goal of the collaboration is to help Norwegian small and medium-sized enterprises integrate into global value chains, and by this […]