Solenergikonferansen – utsatt til 2. juni 2022!

Energiewende: Veien mot et karbonnøytralt 2050. 2.juni 2022, Ingeniørenes Hus  Tema er hvordan Norge, som allerede er nær 100% fornybart med vannkraft, skal jobbe videre mot et karbonnøytralt 2050. Så hva betyr da egentlig Energiewende for Norge? Hvor skal ny fornybar kraft i Norge komme fra i fremtiden?

Pixii med viktig kontrakt i Australia

Energilagringsspesialisten Pixii annonserer i dag at selskapet har vunnet en gjennombruddskontrakt på «nabolagsbatterier» i Melbourne i Australia.   – Prosjektet i Australia representerer en milepæl i Pixii’s utvikling. Vi markerer oss som teknologiledere i et stort og viktig marked, med en applikasjon som er like relevant våre øvrige fokus markeder. I tillegg vil dette være […]

Eksportseminar for solbransjen

13. oktober inviterte vi virkemiddelapparatet, Norfund og Norad til dialog med solenergibransjen om muligheter og utfordringer knyttet til eksport og internasjonalisering hos SANDS. Solenergi er en forutsetning for å nå både Parisavtalen og bærekraftmålene og samtidig en stor eksportmulighet for Norge, hvordan kan vi jobbe sammen slik at vi drar i samme retning? Presentasjoner fra […]

Solgrid klar med sin første solpark

photovoltaic, solar system, energy

Norske Solgrid sitt første solkraftanlegg i Sverige er nå satt i drift. Med sine 9000 tosidige solpaneler blir den størst av sitt slag i Sverige. I solparken utenfor Varberg i Sør-Sverige har Solgrid investert i neste generasjons solceller som er spesielt egnet for nordiske forhold. De nærmere 9000 tosidige modulene produserer også strøm når sollyset treffer baksiden, […]

Wattero har inngått en avtale med jordanske Neurotech og Flyktninghjelpen

solar cells, solar energy, photovoltaic

Avtalen skal i første omgang sikre 1000 mennesker i Azraq-flyktningleir i Jordan tilgang til nødvendig strøm. Håpet er at hele leiren på nærmere 40 000 beboere kan ta i bruk løsningen. Wattero kom i kontakt med Flyktningehjelpen under Statsbesøket til Jordan i 2020, hvor Solenergiklyngen og HIP-programmet til Innovasjon Norge arrangerte et energi-hackaton hvor norske […]

Sol på en fredag – Internasjonal webinarekke

solar panels, sunset, sky

Solenergiklyngen vil kjøre en internasjonal webinarrekke hvor vi inviterer relevante aktører i markeder hvor norsk solkompetanse gjør en forskjell – eller har potensiale til å gjøre det. Her kan partnerne våre både lære av hverandres erfaringer, markedseksperter, ambassader, potensielle kunder og virkemiddelapparatet.  Vi vil benytte vår eksisterende møteplass «Sol på en fredag», og frem mot […]

Nasjonalt, tverrfaglig samarbeid om mikronett under etablering

Solenergiklyngen (i regi av Interreg ecoINSIDE-prosjektet) er med og støtter forsøket på å etablere et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan bruken av mikronett og ny energiteknologi kan styrkes. Blant annet klyngepartnerne Solcellespesialisten, Pixii  og PQA er sentrale i arbeidet. Statsbygg sitt energiprosjekt på Campus Evenstad er sentralt […]

Solar Innovation Day with ANTLER

On September 6th, Solenergiklyngen co-hosted the Solar Innovation Day as part of ANTLER’s 4th Norwegian Company Founder Program. The program aims at creating an optimal environment for founders through funding, know how, infrastructure and connections. Relevant industry input should stimulate the founders to hack on industry problems and find disruptive solutions. During our event, Scatec […]

Åpen utlysning for innovative SMBer – opp til 6 millioner kroner i støtte

Eurostars -programmet lanserte en utlysning i forrige uke for innovative SMBer med søknadsfrist 4. november 2021. Utlysningen er tematisk og teknologisk åpen.   Eurostars-programmet er et felles initiativ mellom EU-kommisjonen og EUREKA og er en del av pillar 3 i Horisont Europa. Programmet støtter innovative små og mellomstore bedrifter med å utvikle nye produkter, tjenester eller […]