Endelig gjennombrudd for borettslag

Endelig er det bevegelse i saken om muligheter for sol på borettslag. Saken har halt ut i tid, etter at det allerede for flere år siden var vedtatt at beboere i borettslag skal ha like muligheter til sol på taket som folk i enebolig. Sammen med bl.a. Huseierne og NBBL har Solenergiklyngen bidratt til å […]

Fornybarfond og muligheter for framvoksende økonomier

Norske solenergiaktører er posisjonert til å ta markedsandeler ute i verden. På den måten kan de bidra til å løfte folk ut av energifattigdom, men også gi alternativer til land i vekst som planlegger vekst med økt bruk av kull. Norge kan endre balansen slik at sol- og annen fornybar energi blir foretrukket. Norge kan […]

Sol på låvetak med Kverneland Energi

Kverneland Energi er en av våre nyeste partnere i Solenergiklyngen, og en av flere nye partnere med base i Rogaland. Nå er Kverneland Energi aktuelle med solenergiløsninger på Svalbard og Isfjord Radio, som vi har skrevet om tidligere, men i denne podcastepisoden er temaet sol på låvetak. Gjesten denne gangen er Torbjørn Kverneland, og etternavnet […]

The Solar Energy Cluster collaborates with TUM (Technical University of Munich) International to solve global challenges

Our partners can now participate in a network that offers new business opportunities across the world, as The Norwegian Solar Energy Cluster has established a collaboration with TUM International, a subsidiary of the prestigious Technical University of Munich. The goal of the collaboration is to help Norwegian small and medium-sized enterprises integrate into global value chains, and by this […]

Sirkulærøkonomi i solenergibransjen

Nå kan du se webinatret «Sirkulærøkonomi i solenergibransjen» i opptak. Hva betyr sirkulærøkonomi i solenergibransjen? Selv om solenergi er utslippsfri og medfører lite naturinngrep i Norge, må jo selvsagt også solcellepaneler produseres, og om noen tiår vil prosjektene vi bygger i dag være avfall. Det er en spesiell utfordring for solenergibransjen at avfallsstrømmene er så langt fram […]

Kutter 200 000 L diesel med solenergi

Store Norske arbeider med omstilling av stasjonen Isfjord Radio, og Kverneland Energi har fått oppdraget med å levere solenergiinstallasjonen og batterier, mens det lokale firmaet Assemblin skal levere varmelager. Til sammen skal disse løsningene kunne redusere drivstofforbruket på stasjonen med 200 000 L diesel årlig. Kverneland Energi er også partner i Solenergiklyngen, og leverer solenergiløsninger til […]

Hun skal lede Akershus Energi Sol AS

Med etableringen av Akershus Energi Sol AS gis det et tydelig signal om at solkraft blir et av de viktigste satsingsområdene for Akershus Energi. Solenergi blir samtidig etablert som et eget forretningsområde i energikonsernet – og i april tiltrer Heidi Theresa Ose som daglig leder for det nye selskapet. Konsernsjef Eskil Lunde Jensen påpeker at […]

Podcast: Lene Westgaard-Halle, Høyre

Vi har litt å gå på, på å løfte solenergi på den politiske dagsorden, både innen eksport og ny fornybar energi i Norge. Men vi har også en vei å gå med å løfte solenergi fra den lokalpolitiske areanen, og enkelte bygg, til en nasjonal satsning i et nasjonalt kraft- og næringsperspektiv. En av politikerne […]

Best på bærekraft

– Skal vi redde verden med sol må noen tjene penger på det og skape arbeidsplasser, og det har vi grunnlag for i Norge, sa senterdirektør Erik Marstein ved FME solsenteret SuSolTech (Research Center for Sustainable Solar Cell Technology) under åpningen av Bærekraftsdagen i går. Norge er best i verden på miljøvennlig silisiumproduksjon. Derfor er […]

NorSun dobler produksjonen med Nysnø på laget

NorSun, den ledende ikke-asiatiske produsenten av monokrystallinske wafere til ultra- høyeffektive solceller, har gjennomført en emisjon på NOK 230 millioner for å doble produksjonskapasiteten, innføre ny teknologi og redusere enhetskostnadene betydelig. Nysnø Klimainvesteringer og ABN AMROs Energy Transition Fund investerer totalt 160 millioner, mens resten kommer fra eksisterende aksjonærer. Emisjonen følges av ytterligere NOK 285 […]