Norsun først ut med EPD!

NorSun, det norske solenergiselskapet som produserer monokrystallinske silisiumblokker og wafere (silisiumskiver) for høy ytelse, har som det første selskapet i bransjen mottatt «Environmental Product Declaration» (EPD) for sine wafere. Med dette får NorSun en objektiv sertifisering av produktets verdensledende, lave CO2-fotavtrykk.   Partnere i Solenergiklyngen har jobbet sammen og satt internasjonal standard.  I solenergiklyngen ble […]

Solenergiklyngen snuser på hydrogen. Les spennende rapport fra COWI.

Solenergiklyngen utvider stadig nedslagsfelt med den strategiske satsingen “Sol i systemet”.  Solenergi er nesten alltid integrert sammen med andre teknologier, en del av et bygg eller tak, og gjerne i kombinasjon med ulike lagringsløsninger. Batterier blir stadig rimeligere og er moden teknologi. Flere av våre partnere har batteriløsninger som en del av porteføljen både på nasjonale og internasjonale prosjekter. Solenergiklyngen blir […]

Hva er European Green Deal og hvorfor er den viktig for medlemmer i solenergiklyngen?

European Green Deal er EUs grønne vekststrategi og beskriver EU´s helhetlige tilnærming i klima og miljøpolitikken. Green Deal går på tvers av alle politikkområder og skal ivareta bærekraftsperspektivet i all videre politikkutforming i EU, inkludert i revisjonen av eksisterende regelverk. Hovedmålet for Green Deal er et klimanøytralt Europa innen 2050, herunder å sikre en mer […]

Nye arbeidsplasser innen sol!

Forrige uke kunne vi lese om Sintefs rapport som svarer på NHOs utfordring: hva skal vi leve av i framtida? Eller som spørsmålet fra NHO lyder: Reduksjon av inntektene fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet vil gi dramatiske kutt i velferdsnivået i Norge, hvis vi ikke greier å skape nye verdikjeder basert på nye lønnsomme virksomheter. Kan […]

Klare for flytende solenergi

Norske selskaper har gode forutsetninger for å posisjonere seg innen flytende solenergi internasjonalt. Kinderegget er koblingen mellom offshore-, maritim- og solenergi-industrien. Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde – Flytende solkraft vokser veldig fort og er kjempespennende, fordi Norge kan det maritime mer enn de aller fleste, så her er det store muligheter, sier Erik S. Marstein, […]

Testing i verdens lyn-hovedstad

Skal du bygge energianlegg i Sør-Øst Asia bør det tåle tøffe klimatiske forhold. Tirsdag besøkte en delegasjon med norske selskaper et testsenter i Singapore. Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde Med sol, 34 grader og over 90 prosent luftfuktighet fikk delegasjonen kjenne forholdene på kroppen under ekskursjonen til REIDS (Renewable Energy Integration Demonstrator- Singapore), et testsenter […]

Når nettariffer utfordrer bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget

11 sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner har skrevet et felles brev med bekymring om at fremtidig nettleiestruktur kan hindre realisering av vedtak fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren. I brevet kommer det frem at det foregår et arbeid hos NVE som vil ha stor betydning for realisering av bolig- og klimapolitiske […]