Fra olje til sol på seks uker

Solenergiklyngen koblet 15 ingeniører fra andre miljøer inn i solenergibransjen. Seks uker senere hadde tre fått jobbtilbud. Ni ville starte egne bedrifter.

Innovasjonsprogrammet sol og energi

Utviklingen innenfor solenergi og energisystemer overgår alles forventninger. Dette skaper nye arbeidsplasser – og muligheter for skarpe hoder.