RME foreslår ny ordning for deling av lokal strømproduksjon

Dette er et skritt i riktig retning og det er veldig bra at en slik løsning lanseres. Det passer for borettslag og leilighetskomplekser primært. Likevel mener vi at ordningen inneholder svakheter og uklarheter har tatt lang tid. Systemgrensen settes ved 500 kWp som tillatt å dele, men innenfor samme eiendom. Dette unnlater muligheter for smart […]

Regjeringen bruker 10 milliarder i klimainvesteringsfond

Regjeringen skal bruke 10 milliarder på å kutte utslipp i utviklingsland Norfund får ansvaret for klimainvesteringsfondet som skal bidra til den globale utfasingen av kullproduksjon innen 2040.  – Behovet er enormt og vil øke fremover, sier statsminister Erna Solberg. I tråd med Parisavtalen skal rike land årlig bidra med over 860 milliarder kroner til klimafinansiering […]

Byggforskserien viser krav til solceller på bygg

En ny anvisning i Byggforskserien gir oversikt over krav og anbefalinger som gjelder prosjektering av solcelleanlegg på tak og fasader. – Vi merker et stort behov for kunnskap og retningslinjer for solcelleanlegg ute i byggebransjen, sier prosjektleder Sondre Aasbø i SINTEF. Målet med den nye anvisningen er å samle de mest relevante kravene, slik at […]