Ny mann på på plass i Trondheim!

Endre Tenggren er nyansatt i Solenergiklyngen og bosatt i Trondheim . Endre har sin fagbakgrunn fa fornybar energi ved NTNU i Trondheim, og han har jobbet innen vindkraft og vannkraft siden studieslutt. . – Min motivasjon for å jobbe i Solenergiklyngen er å bli godt kjent med solkraftmarkedet og tilhørende aktører. Jeg har en grunnleggende […]

Ny nettleiemodell utsettes

electricity pylon, electrical grid, communications tower

Fredag 17. desember annonserte regjeringen og SV at den nye nettleiemodellen ikke skal innføres fra 1.januar som først varslet. Alle de største nettselskapet har annonsert at de utsetter den nye nettleien. . Hvorfor er dette interessant? Solenergiklyngen som endel av ‘Energinettverket’ bestående av Huseierne, Nelfo, NBBL, Otovo og flere andre, fulgt denne prosessen gjennom snart […]

All time high!

Veksten i solinstallasjoner i Norge er sterk i 2021, og flere i bransjen snakker om stor etterspørsel i antall kundeforespørsler. Tall fra Elhub viser at 38 MWp er installert i i løpet av 2021, men det er en forsinkelse i disse tallene i forhold til hva som faktisk er installert. Importtallene derimot viser en sterk […]

Kan byer bli solkraftverk?

city, smart, modern

Ja, ifølge Harald N. Røstvik som er professor i byplanlegging ved UiS, Arkitekt MNAL. Han skriver i en kronikk i Stavanger Afteblad at byer kan gå fra å være energi­sluk til å bli «kraft­verk» som produ­serer sin egen energi. Halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ifølge FN vil 70 prosent bo i byer […]

Sol i Rogaland

Team sol har vært i både Haugesund og Stavanger for å besøke partnere og delta på OTD Energi. Haugesund er et spennende område med muligheter fremover for sol både på bygg, i næringspark og ikke minst på Utsira hvor det utvikles et energisystem med sol i tillegg til flere energiteknologier. Vi fikk høre om Haugaland […]

Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

Solkraftselskapet Solgrid AS har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i Innlandet fylke. Solgrid har utviklet sitt første norske prosjekt i Stor- Elvdal kommune. Det blir den første solkraftkonsesjonen som behandles av NVE. Solgrid er partner i Solenergiklyngen og et av flere selskaper som planlegger utbygging av bakkemontert solkraftverk i Norge. […]

Et lite løfte om sol

Solkraft blir med i den nye regjeringens satsning på fornybar energi. Men vil det gå fort nok? Hurdalsplattformen viser til Norges behov for mer kraft, bedre overføringsnett for å bygge opp nye grønne næringer, elektrifisering av samfunnet og å nå klimamål. Regjeringen vil derfor sørge for en samlet plan for økt kraftproduksjon. I tillegg skriver […]

Samarbeid om ny nettleie

Ny nettleie Solenergiklyngen har over lengre tid jobbet med flere andre interesseorganisasjoner med problematikken rundt ny nettleie som er varslet innført fra neste år. Vi har uttrykt vår bekymring for at det blir ulike modeller hos de ulike nettselskapene. Nå har vi fått svar fra en gruppe nettselskaper. Det er Ingvild Ween, Kommunikasjonssjef Lyse Elnett […]

RME foreslår ny ordning for deling av lokal strømproduksjon

Dette er et skritt i riktig retning og det er veldig bra at en slik løsning lanseres. Det passer for borettslag og leilighetskomplekser primært. Likevel mener vi at ordningen inneholder svakheter og uklarheter har tatt lang tid. Systemgrensen settes ved 500 kWp som tillatt å dele, men innenfor samme eiendom. Dette unnlater muligheter for smart […]

Regjeringen bruker 10 milliarder i klimainvesteringsfond

Regjeringen skal bruke 10 milliarder på å kutte utslipp i utviklingsland Norfund får ansvaret for klimainvesteringsfondet som skal bidra til den globale utfasingen av kullproduksjon innen 2040.  – Behovet er enormt og vil øke fremover, sier statsminister Erna Solberg. I tråd med Parisavtalen skal rike land årlig bidra med over 860 milliarder kroner til klimafinansiering […]