Løsninger for sol i nettet

3.november 2022, Lill-Torunn Kilde   Hvordan løse utfordringene i nettet når mer uregulerbar kraft står og banker på døren? Solenergiklyngen samlet nettselskaper, solkraftselskaper, teknologileverandører, finans og forskere til en felles fagdag 3. november i Oslo, der målet var å møte denne utfordringen.   – Skal vi nå klimamålene og klare det grønne skiftet er vi […]

Hold deg oppdatert om taksonomien

Nytt regelverk for bærekraftig finans skal etter planen tre i kraft fra nyttår. Finansdepartementet har derfor opprettet en ny temaside for å holde oss oppdatert om utviklingen og gi informasjon og veiledning.   Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter […]

Solmarkedet tredobles

winner, victory pose, sunset

  Vi er i oktober måned og vi ser mot årets slutt. Det er tydelig at solmarkedet i 2022 i Norge har vært formidabelt. I henhold til de nyeste dataene fra Elhub er det installert ny kapasitet på hele 102 megawatt (MWp) ved inngangen til oktober. 30 MWp av disse er på eneboliger, 1 MWp […]

Politikk og regler – hva skjer?

Det har vært en del bevegelse på politikkfronten i det siste. Denne uken ble det gjort flere vedtak på solkraft i Stortinget;   Stortinget ber regjeringen å:​ Vurdere et midlertidig eller tidsbegrenset fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft.​ Vurdere å fjerne fritaksgrensen på 500 kilowatt for nettleie på […]

RME forslag om deling av overskuddstrøm

Solenergiklyngens partnere har jobbet frem et høringsinnspill gjennom arbeidsgruppen for policy og forslag er forankret hos partnerne. Bakgrunnen er at reguleringsmyndigheten for Energi (RME) har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) å utforme og sende forslag til regelverk for deling av fornybar kraftproduksjon på høring på vegne av OED. Skattedirektoratet (SKD) har fått […]

Fagdag om brann en suksess!

Sammen med Hedmark brannbefalslag arrangerte Solenergiklyngen et fagseminar med tema solcelleanlegg og batteripakker i Vikingskipet i Hamar torsdag 8. september. Fagdagen hadde 70 deltakere fra brannvern i hele Innlandet. Noen kommuner var også representert. Innleggene til Ola Johansson hos Solcellespesialisten AS og Asgeir Kolsrud Freber Elektronikk var midt i blinken og skapte grunnlag for mange […]

Intersolar 2022 en suksess

Intersolar – Munchen 2022 18 utstillere har denne uken vært på Intersolar for å møte en internasjonal solbransje og bli oppdatert på teknologi, trender og forretningsmodeller. Den norske soldelegasjonen til Tyskland er større enn noen gang. Utstilling og diverse eventer organiseres av Solenergiklyngen sammen med Innovasjon Norge og den norske Ambassaden. Vi klarte også å […]

Nytt styre på plass

inspiration, motivation, life

Nytt styre ble valgt inn på årsmøte 28.april. Nye styremedlemmer er:   Kathrine Fog, Head of Corporate Strategy & Analysis, Hydro Energi Frank Sagvik, Direktør, ny fornybar, Akershus Energi David Verdu, REC Peter Knudzen, Swedbank Erik Marstein, Forskningssjef solkraftsystemer, IFE / SUSOLTECH   Vi ønsker å takke av Josefine Selj, Grete Coldevin, Bente H Næss […]

Slipp solkraften fri!

Kronikk av Trine Kopstad Berentsen, daglig leder Solenergiklyngen   Vi har en energiminister som ikke tar ordet solkraft i sin munn. I stedet satser han på å friste kommunene med utbygging av landbasert vindkraft, som om penger kan erstatte tap av natur. For havvind satser regjeringen på å få ned konsesjonstiden, slik at vi kan […]

Energikommisjonen klar

I dag lanserte olje og energiminister Marte Mjøs Persen ‘Energikommisjonen’ som blant annet skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet og foreslå mer langsiktige tiltak som bidrar til å nå regjeringens mål for kraftproduksjon.   Energikommisjonen består av 15 personer og har bred sammensetning. Utvalget skal starte sitt arbeid 25.februar 2022 og levere sin anbefaling innen 15.desember […]