The Solar Energy Cluster collaborates with TUM (Technical University of Munich) International to solve global challenges

Our partners can now participate in a network that offers new business opportunities across the world, as The Norwegian Solar Energy Cluster has established a collaboration with TUM International, a subsidiary of the prestigious Technical University of Munich. The goal of the collaboration is to help Norwegian small and medium-sized enterprises integrate into global value chains, and by this […]

Sirkulærøkonomi i solenergibransjen

Nå kan du se webinatret «Sirkulærøkonomi i solenergibransjen» i opptak. Hva betyr sirkulærøkonomi i solenergibransjen? Selv om solenergi er utslippsfri og medfører lite naturinngrep i Norge, må jo selvsagt også solcellepaneler produseres, og om noen tiår vil prosjektene vi bygger i dag være avfall. Det er en spesiell utfordring for solenergibransjen at avfallsstrømmene er så langt fram […]

Vil styrke Enova på enøk og solenergi

Denne gangen har vi med oss Lars Haltbrekken fra SV i Solenergiklyngens podcast. Haltbrekken sitter Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og har fremmet forslag om solenergi både i Dok8-forslag, og i forbindelse med behandlingen av Klimaplan 2021-2030. I forslaget som ble lagt fra for Stortinget i 2019 var et punkt at Stortinget burde sørge for at […]

Podcast: Norske fornybarmuskler for globale klimakutt

Globalt økte solenergi i 2020, drevet fram av økt etterspørsel av strøm, mer modne markeder, og lavere priser. Tilsammen ble ca. 140 GW installert. Samtidig vokser også kullkraft. I Kina ble over 38 GW kullkraft satt i drift, men mye mer er i pipelinen. Faktisk har den totale installerte kullkraftkapasiteten doblet seg i verden siden 2000. Hvordan […]

Podcast: Gjør nettet smartere med overvåkning

Brage Johansen i Heimdall Power var tidligere gründer og CEO i ladeboks-firmaet Zaptec. På kontinentet kom det fram at potensielle kunder var bekymret for strømnettet, og dette ble begynnelsen på Heimdall Power. Heimdall bruker kuler fulle av elektronikk, kalt Neuron til å overvåke strømledninger i høyspentnettet. Med sine løsninger kan nettselskaper overvåke det som kalles «verdens største maskin», slik […]

Kutter 200 000 L diesel med solenergi

Store Norske arbeider med omstilling av stasjonen Isfjord Radio, og Kverneland Energi har fått oppdraget med å levere solenergiinstallasjonen og batterier, mens det lokale firmaet Assemblin skal levere varmelager. Til sammen skal disse løsningene kunne redusere drivstofforbruket på stasjonen med 200 000 L diesel årlig. Kverneland Energi er også partner i Solenergiklyngen, og leverer solenergiløsninger til […]

Hun skal lede Akershus Energi Sol AS

Med etableringen av Akershus Energi Sol AS gis det et tydelig signal om at solkraft blir et av de viktigste satsingsområdene for Akershus Energi. Solenergi blir samtidig etablert som et eget forretningsområde i energikonsernet – og i april tiltrer Heidi Theresa Ose som daglig leder for det nye selskapet. Konsernsjef Eskil Lunde Jensen påpeker at […]

Reiser Norges største solenergipark

Det nye solcelleanlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF) dekker et område sju mål, på Berger i Lillestrøm kommune. Sammen med solcelleanlegg på taket av ettersorteringsanlegget, vil den nye solcelleparken årlig produsere 1.000.000 kWh solstrøm, forteller miljødirektør Glenn V. Lie Karlsen og miljøingeniør Anne Hertzenberg hos ROAF. Anlegget er Norges hittil største, bakkemonterte solcelleanlegg. – Denne solenergiparken […]

Podcast: Wattero, og mikronettverk i flyktningleirer

Koronapandemien endrer forutsetninger for de aller fleste bedrifter. For Wattero ble nedstegningen i mars 2020 til hinder nye prosjekter i ulike land i Afrika. Men like før nedstegningen var et faktum var Solenergiklyngen med partnere på tur til Jordan sammen med det norske kongeparet. For Wattero ble dette starten på et prosjekt som dreier seg om smart […]

Podcast: Bjørn Thorud og fornybart Svalbard

Svalbard ligger langt mot nord, med permafrost og urørt natur. Men arktiske strøk er allerede sterkt preget av klimaendringene, med gjennomsnittstemperaturer som øker mer og raskere enn lenger sør. Samtidig er Svalbard og Longyearbyen Norges mest fossildrevne lokalsamfunn, drevet av gruvedrift og kullkraftverk. Kullkraftverket skal avvikles, men hva skal det erstattes med? Med LNG, eller […]