EU reduserer moms på solcellepaneler til privatboliger

EU har vedtatt et nytt direktiv som reduserer momsen på flere varer, inkludert solcellepaneler. EUs medlemsland vil dermed stå fritt til å bruke en momssats på mellom 0-5 % på solprosjekter til boliger.     Direktivet som ble vedtatt av Rådet før påske tillater EUs medlemsland å redusere merverdiavgiften på visse produkter og tjenester som […]

Over Easy Solar vinner Solar Power Europes startup-pris

Vinneren ble annonsert under Solar Power Summit i Brussel, 31. mars 2022.   Over Easy Solar vant pris i startupkategorien hvor det var fire andre nominerte i finalen, henholdsvis PV2+, Solar Freeze, Solar Stone og Triple Solar. Prisen deles ut av Solar Power Europe, som på forhånd inviterer startups som er aktive innen solenergifeltet. Selskapene må […]

EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv

EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som det heter på EU språket er en del av pakken for bærekraftig finans som ble lagt frem i 2021. Tirsdag vedtok Europaparlamentets juridiske komite sin posisjon på forslaget, og det går nå videre til trilogforhandlinger med Rådet.   Direktivet vil sette krav om at alle børsnoterte […]

RePowerEU – Solenergi en av nøklene til fremtidig energisikkerhet i Europa

EU lanserte nylig en plan som skal gjøre Europa uavhengig av fossile brennstoff fra Russland, i første omgang gass, innen 2030.   RePowerEU kommer som et svar på Russlands invasjon av Ukraina og en oppfølging til verktøykassen for høye energipriser som ble publisert i 2021. Dokumentet adresserer den kombinerte krisen med både energisikkerhet og prisutfordringene […]

Diskuterte de europeiske strømprisene

electricity pylon, electrical grid, communications tower

Solenergiklyngen deltok denne uken på møte med andre nasjonale solenergiorganisasjoner i Solar Power Europe. Det ble blant annet gitt markedsoppdateringer fra flere land, i tillegg til at EUs kommende solstrategi og energiprisene i EU ble diskutert.   EU kommisjonen jobber for tiden med en verktøykasse for å håndtere de økende energiprisene i Europa. 12 tiltak […]

1,7 milliarder euro til innovasjonsprosjekter

Arbeidsprogrammet for European Innovation Council 2022 ble nylig vedtatt, og med det blir over 1,7 milliarder euro tilgjengelig for Europas mest lovende innovatører, til oppskalering og nye markeder.   European Innovation Council er en del av Horisont Europas pillar tre som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. EIC består av tre ulike støtteordninger som […]

Eurostars åpen for søknader

EUs Eurostarsprogram har igjen åpen utlysning for forskningsutførende SMBer. Søknadsfristen for denne runden er 24. mars 2022, kl. 14.00 CET.   Utlysningene under Eurostars er tematisk og teknologisk åpen, men retter seg mot forskningsutførende SMBer som sitter på prosjekter med høyt innovasjonspotensiale. Innovasjonen må ligge på et TRL (Technology Readiness Level) på mellom 4 og […]

EU forbereder strategi for solenergi – høringsrunden åpner nå

Europakommisjonen skal som en del av arbeidsprogrammet for 2022 lage en EU strategi for solenergi. Den offentlige høringsrunden åpnet for innspill i dag, og vil være åpen frem til 12. april 2022.   I 2020 sto solenergi for 5 % (120 GW installert) av EUs elektrisitetsmix, opp fra 3 % i 2015. Utbyggingen av sol […]

Åpne utlysninger for PV i Horisont Europa

Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram tilbyr mange ulike finansieringsmuligheter for norske solenergibedrifter. Som en del av arbeidsprogrammet for energi har EU definert noen problemstillinger de ønsker løst gjennom samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. Se listen over de åpne utlysningene for 2022 innen solenergi under.      Advanced manufacturing of Integrated PV […]

Søker EU midler sammen med tre andre cleantech klynger

Solenergiklyngen leverte i slutten av november en EU søknad sammen med aktører fra Litauen, Spania og Portugal. Prosjektet som går under navnet Green Tech 5.0, kombinerer ekspertisen til fire klynger og to forretningsstøtteeksperter, for å øke konkurranseeven til små og mellomstore bedrifter innen consumer cleantech. Prosjektet adresserer områder som fornybar energi, vann og avfallshåndtering med […]