Hent sola til Europa

Vi står foran en stor utbygging av solkraft i Norge. En fersk rapport viser at solkraft har et teknisk potensial til å bli større enn vannkraften. Men det må ikke skje på bekostning av menneskerettigheter.   Onsdag 14. september la EU-kommisjonen fram et forslag om å forby produkter som kan knyttes til tvangsarbeid. Millioner av […]

Garantiordninger vil sikre flere fornybarinvesteringer

Norske aktører trenger mer treffende garantier for å få fart på investeringer i fornybar energi i utviklingsland, viser ny rapport.    Skal vi nå verdens klimamål, trengs en massiv satsing på fornybar energi for å fase ut kull som energikilde. Tilgang til risikovillig kapital er avgjørende, men mange aktører vegrer seg på grunn av risikoen […]

The Quartz Corp

The Quartz Corp are a key supplier of High Purity Quartz Sand for the solar, semiconductor, and fibre optic markets. We source quartz in North Carolina, US and Norway. Our main market is China followed by Europe and US. Les mer

Huawei Technologies Norway

Huawei er meste kjent for sin ICT virksomhet. Siden sommer 2021 har Huawei etablert en ny avdeling ved navn Digital Power som omfatter Smart PV men også mPower (elektriske biler), datasenter mm. Innenfor Smart PV har Huawei flere produkter innen tre ulike segment: residential, commercial & industrial og utility scale.  Les mer

SolarDuck

SolarDuck er etablert som et norsk-nederlandsk selskap.  SolarDuck har utviklet en unik teknologi for offshore flytende sol. Hovedmarkedet er øyer, store byer, industri og offshore (vind, olje og gass) rundt solbeltet.  Les mer

Energihuset marked

Energihuset gjennomfører energikartlegginger- og analyser. Førstnevnte er en digital gjennomgang av byggets energidrivere, forbruk, timesverdier, energiattester, byggeår, bruk, gjennomførte tiltak til nå.  Energianalysen begynner med en fysisk befaring fra en av våre energirådgivere. Vi monterer nødvendig måleutstyr og gjennomfører termisk droneflyvning hvor det gjøres en dronescan av bygget. En energikartlegging tar to til fire uker, […]

Hydro REIN

Hydro Rein skal investere i, eie og operere sol, vind og batterier i Norden og internasjonalt.  Hovedmarkedet vil være industrielle selskaper hvor energi er en viktig innsatsfaktor. Selskapet ser på både utility- scale og industriell-scale (bak måleren) løsninger. Fokusgeografi per i dag er: Norge, Sverige, Tyskland, UK og Brasil. Les mer

Statkraft

Statkraft AS er et norsk kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft eier og driver også tilgrensende virksomhet som ladeaktøren MER og næringsparken Statkraft Tofte og andre aktiviteter. Statkraft har 4800 ansatte i 19 land og er heleid […]

REC Solar Norway må få krisehjelp nå!

Solenergiklyngen anmoder sterkt regjeringen om å komme med krisehjelp til REC Solar Norway før det er for sent. REC Solar er et meget sentralt selskap i den norske solbransjen, og har de siste årene utviklet verdensledende teknologi.   REC Solar Norway sitter på en svært ettertraktet ekspertise, og har som eneste selskap i verden lykkes […]

Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge

Ny rapport viser at det tekniske potensialet for solkraft på bygg og infrastruktur i Norge kan bli på nivå med norsk vannkraft. Solkraft kan dermed bidra til å dekke store deler av det økte energibehovet i Norge framover.   Rapporten «Norsk solkraft 2022- innenlands og eksport» utarbeidet av Multiconsult for Solenergiklyngen viser at dersom hele […]