HydroSun, hybrid vannkraftverk og FPV

I slutten av april hadde vi oppstartsmøte for HydroSun, et 3 årig komptanseprosjekt finansiert gjennom Grønn Plattform ordningen. Prosjektet består av et sterkt, nasjonalt team bestående av 5 forskningsgrupper: IFE, SINTEF Energi, NTNU, UiO og NIVA, og 6 industripartnere: Scatec, Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft og Hydro. Prosjektleder for HydroSun er Dr. Josefine Selj. Kompetanseprosjektet […]

Kapitalstrategi

Nå kjører vi i gang en ny runde med kurs for gründere og vekstselskaper som trenger kunnskap om å hente inn ny kapital, 7.- 10. juni. Kan det være av interesse for deg? Gå inn her, for agenda og påmelding!

Intersolar

Endelig! Du kan fornemme gleden ved å møtes fysisk igjen og Intersolar var godt besøkt selv om antall stands var noe redusert. Det var flere nordmenn og norske selskaper tilstede og det meldes om høy interesse, spennende møter og god stemning. Vi ser frem til Intersolar mai 2022!