Herøya Industripark Eiendom

Industripark som huser over 80 virksomheter med i alt 2500 ansatte. Teknologi og industribedrifter. Etablert i 1928 av Norsk Hydro.  Les mer

Solar Technologies Scandinavia

STS bistår autoriserte installatører med løsningsforslag og anleggsdesign. Ledende leverandør av solcellepaneler og batteriløsninger.  Les mer

Fortum Hedging

Fortum Hedging har utspring fra det finske energiselskapet Fortum, og satser nå på vindkraft og solkraft.  Les mer

Vardar AS

Energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Vardars visjon er utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap, misjonen er å bidra til å øke tilgangen på ren fornybar energi. Deleier av Glitre Energi, og satser på vannkraft, vindkraft, fjernvarme og solkraft. Les mer

Haugaland Kraft

Kraftleverandør på Vestlandet med hovedkontor i Haugesund, som i hovedsak drifter og distribuerer energi fra vannkraftverk. De senere årene har Haugaland Kraft også sett på vindkraft og solkraft.  Les mer

Evyon

Leverandør av batterier for energilagring, basert på gjenbruk av elbil-batterier. Les mer

Store Norske Energi

Godt etablert energiselskap i over 100 år, som nå tar en lederrolle i omleggingen til fornybar energi i arktiske strøk. Utfasing av kullkraftverkene på Longyerbyen, omstilling til fornybar energi.  Les mer

BTG Solenergi

BTG Solenergi tilbyr innovative og lønnsomme solcelleløsninger for boliger og bygg, men også ilume soldrevne belysningsløsninger. Les mer

Hassel solar

Hassel Solar har utviklet et system som gjør det enkelt å produsere strøm selv. Alt tilpasset snekkeren, som kan ta tak. Alle deler er av god kvalitet og enkle å montere. Montasje utføres alltid av godkjent byggfirma som har bestått praktisk og teoretisk kurs hos Hassel Solar.  Les mer