Ny nettleie innføres

Etter sju år med tidvis intens nettleiedebatt kan vi endelig legge diskusjonen bak oss. Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert anbefalingen til ny nettleie fra 29 nettselskaper og organisasjoner og konkludert med at de skal tas til følge. Dermed kan vi se frem til en god og rettferdig nettleie allerede fra 1.juli. Ifølge det opprinnelige […]

Solgrid har fått konsesjon til å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk

solar panels, sunset, sky

Norsk solindustri nådde en milepæl 5. mai 2022. Solgrid har fått tillatelse av NVE til å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk. Furuseth solkraftverk vil bygges i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke, og har fått konsesjon for en installert effekt på inntil 7 MWp. Det tilsvarer en årlig energiproduksjon på ca. 6,4 GWh, som dekker strømforbruket […]

Solmarkedstall for 2021

Norge installerte 45 MWp ny solenergi i 2021, og 2400 nye solcelleanlegg ble tilkoblet nettet i følge en fersk rapport fra NVE. Vi har nå en samlet kapasitet på 186,5 MWp. De reelle importtallene for solceller til Norge var rundt 60 MWp i 2021, ca. 15 MWp mer enn det som ble registrert i Elhub. […]

Dispensasjon for lokal deling av strøm i +CityxChange prosjektet

Dagens regelverk gjør at overskuddsenergi ikke kan kjøpes og selges lokalt uten omsetningskonsesjon. Trondheim kommune har nå fått dispensasjon fra regelverket om deling av strøm til +CityxChange prosjektet i byen. Det gjør at innovative bygg som Brattøra Powerhouse nå kan selge strømmen direkte til nærliggende konsumenter, i stedet for å selge den på nettet. Solenergiklyngen […]

10 viktige punkter ved anskaffelse av solenergianlegg

photovoltaic, solar system, energy

Christian Gjæver Rendall og Oda Andrea Hjelme i MultiConsult ble nylig intervjuet av Teknisk Ukeblad om anskaffelser av solenergi. TUs artikkel tar for seg “de 10 solcellebud” man bør tenke over før man velger å investere. Oda kommer fra fornybarbransjen og har jobbet som prosjektleder og rådgiver i flere forstudier og anskaffelser i solenergiprosjekter. Christian […]

Ny episode av Solsagt

Denne gangen har TrønderEnergi tatt seg tid til å snakke med klyngen om +CityxChange-prosjektet som pågår i Trondheim. TrønderEnergi ble nylig medlem i Solenergiklyngen, og er en sentral aktør i fornybar-bransjen i regionen. Solenergi er et satsningsområde for bedriften og +CityxChange er et innovativt prosjekt med mål om å gjøre Trondheim til en plussby.  Episoden […]

Solenergiklyngen støtter felles anbefaling om ny nettleie

15 forbrukerorganisasjoner, deriblant Solenergiklyngen, har kommet til enighet med nettleieselskapene om et kompromiss for ny nettleiemodell. Forslaget til ny modell ble sendt til Olje- og energidepartementet 17.03.   Det er enighet om at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruket jevnes ut. Samtidig har det vært viktig for forbrukerorganisasjonene at ny modell ivaretar viktige miljø- og […]

World Solar Challenge – et engasjement for solindustrien

Studenter ved NTNU har i samarbeid med IFE, tatt initiativ til å konkurrere i en av verdens mest etablerte ingeniørkonkurranser; World Solar Challenge. Teamet skal bygge en helelektrisk bil som drives kun på solstrøm, og kjøre denne raskest mulig fra Darwin til Adelaide i Australia. Turen er ca 3000 km lang, og fordeles på 5-6 […]

FNs klimarapport- klimaet endrer seg raskere enn fryktet

solar panels, sunset, sky

FNs klimapanel offentliggjorde 28. februar en oppdatering på den globale klimasituasjonen. Rapporten slår fast at valgene vi tar det kommende tiåret vil bli helt avgjørende for om vi lykkes. Det innebærer en voldsom satsning på fornybar energi og kraftig nedskalering på fossile energikilder. Klimaendringene truer vår eksistens på planeten, og det kommer fram i rapporten […]

Ny episode av Solsagt ligger ute

Solenergiklyngens egen podcast Solsagt tar denne gangen for seg de høye strømprisene i Norge, og hvilken rolle solenergi kan ha for å normalisere prisene fremover. Bjørn Thorud fra MultiConsult er med som ekspert, og deler også historier fra sitt eget solenergiprosjekt på privaten. Hør episoden her: https://www.solenergiklyngen.no/podcast/ Solsagt er også å finne på Spotify.