Solenergisatsning i Europa

Solenergiklyngen er partner i European Solar Manufacturing Counsil, som jobber for å fremme de aktørene som produserer komponenter til den solenergibransjen.   Sol vokser raskt, men Europas andel av produksjonen har ikke holdt tritt. Det er uheldig, både med tanke på arbeidsplasser, men også i et forsyningssikkerhetsperspektiv.   Nå jobber ESMC med å få produksjon […]

Status update on the Norwegian solar PV market 2020

The Norwegian solar PV market experiences a significant reduction in new projects in 2020, with installed year by year capacity down for the first time.   Though there is some interest in solar parks, and Norwegian technology developers within floating solar have testing facilities, the main segments for solar PV in Norway are industrial and […]

Sol til folket! Arendalsuka 2021

Sol til folket! Solkraft har et stort potensial i den norske kraftmiksen.  Sol er en konfliktfri kraft som kan bidra til å dekke kraftunderskudd ved elektrifisering og bidra til å nå klimamålene. Norge har kompetansen som skal til. Skift, Solenergiklyngen og Multiconsult skal sammen vise fram suksesshistorier og det store potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser […]

Solenergi på universitetene

Podcast-logo

Norske universiteter og høyskoler har studier som spenner bredt innen solenergi, fra materialer, produksjon, og fysikken rundt solenergi, til systemutvikling og integrasjon av solenergi i kraftsystemet. Gjennom våren har Solenergiklyngen hatt flere av de akademiske samarbeidspartnerne som gjester i Solenergiklyngens podcast, der vi har snakket om fagområder og studiemuligheter. Vi ønsker å bidra til god […]

Nye regler for næringsbygg

Regjeringen åpner for at både næringsbygg og borettslag skal slippe å betale elavgift for solcelleanlegg som deles mellom ulike bygg, skriver E24. E24 har intervjuet finansminister Jan Tore Sanner etter Solenergiklyngens utspill i media om krav om likebehandling av borettslag og næringsbygg når det gjelder deling av strøm. Les sakene i E24 her:Kravet fra solbransjenSvaret […]

Havnene vil utvikle nye energiløsninger

Grenland Havn Foto: Grenland Havn

Norske og svenske havner går sammen for å utvikle nye energiløsninger, sikre tilgangen til grønn elektrisk kraft og redusere klimagassutslipp. Havnene står for en betydelig andel av kommunenes utslipp av klimagasser. Det er nå økt fokus på hvordan deres klimagassutslipp kan reduseres, og hvordan havnene kan bidra til økt bruk av fornybar energi i egen virksomhet, og i drivstoff både for maritim- og landtransport.  Sol […]

Innføring i bærekraftig business på NHH

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen, NHH

Sammen DigitalNorway har Solenergilkyngen vært med på å få støtte fra Kompetanse Norge til å heve kompetansen innen bærekraft og digitalisering. Resultatet er at partnere i Solenergiklyngen nå har mulighet til å delta i programmet Innføring i bærekraftig business ved NHH. Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynes Pedersen er kjente fjes innen bærekraftig forretningsutvikling og […]

5 GW solenergi innen 2030?

Ask Ibsen Lindal, sol

MDG med mål om 5 GW solenergi innen 2030 Er 5 GW solenergi innen 2030 mulig? Tidligere i år hadde Solenergiklyngen et webinar om partienes ambisjoner for solenergi og enøk, sammen med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet, og Novap. Flere partier har nå målsetninger for solenergi, men høyeste ambisjoner har MDG satt seg, med 5 GW […]

Straffes for miljøtiltak

– Men vi må jo få økonomi i det. Ellers er det jo uaktuelt, sier Oda Kristine Sneen Fjeldsæter, som er produksjonstrainee ved en av Orkla Foods største fabrikker, Stabburet i Fredrikstad. Foto: Orkla Foods Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å fjerne elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi for borettslag. Det samme bør gjelde for næringsbygg, mener solkraftbransjen. De krever at næringseiendommer får en tilsvarende ordning som det nå legges opp til for borettslag, men at det også blir lov å dele strømmen man selv produserer over til nabobygget man […]

Norge deltar i Horisont Europa

tree, sunset, nature

Formelt vedtatt av Stortinget: Norge deltar i Horisont Europa Stortinget har nå formelt besluttet at Norge deltar i Horisont Europa.   Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med over 95 milliarder euro i potten, som skal fordeles ut over den neste syvårsperioden. Deltakelse i Horisont Europa handler om å være en del av […]