Innføring i bærekraftig business på NHH

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen, NHH

Sammen DigitalNorway har Solenergilkyngen vært med på å få støtte fra Kompetanse Norge til å heve kompetansen innen bærekraft og digitalisering. Resultatet er at partnere i Solenergiklyngen nå har mulighet til å delta i programmet Innføring i bærekraftig business ved NHH. Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynes Pedersen er kjente fjes innen bærekraftig forretningsutvikling og […]

5 GW solenergi innen 2030?

Ask Ibsen Lindal, sol

MDG med mål om 5 GW solenergi innen 2030 Er 5 GW solenergi innen 2030 mulig? Tidligere i år hadde Solenergiklyngen et webinar om partienes ambisjoner for solenergi og enøk, sammen med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet, og Novap. Flere partier har nå målsetninger for solenergi, men høyeste ambisjoner har MDG satt seg, med 5 GW […]

Straffes for miljøtiltak

– Men vi må jo få økonomi i det. Ellers er det jo uaktuelt, sier Oda Kristine Sneen Fjeldsæter, som er produksjonstrainee ved en av Orkla Foods største fabrikker, Stabburet i Fredrikstad. Foto: Orkla Foods Norge.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å fjerne elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi for borettslag. Det samme bør gjelde for næringsbygg, mener solkraftbransjen. De krever at næringseiendommer får en tilsvarende ordning som det nå legges opp til for borettslag, men at det også blir lov å dele strømmen man selv produserer over til nabobygget man […]

Sol til folket! Arendalsuka 2021

Kollasj innledere

Sol til folket! Solkraft har et stort potensial i den norske kraftmiksen.  Sol er en konfliktfri kraft som kan bidra til å dekke kraftunderskudd ved elektrifisering og bidra til å nå klimamålene. Norge har kompetansen som skal til. Skift, Solenergiklyngen og Multiconsult skal sammen vise fram suksesshistorier og det store potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser […]

Norge deltar i Horisont Europa

tree, sunset, nature

Formelt vedtatt av Stortinget: Norge deltar i Horisont Europa Stortinget har nå formelt besluttet at Norge deltar i Horisont Europa.   Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med over 95 milliarder euro i potten, som skal fordeles ut over den neste syvårsperioden. Deltakelse i Horisont Europa handler om å være en del av […]

Ledige stillinger i solenergibransjen

Et utvalg ledige stillinger innen sol blant våre partnere PhD position in Digitalization of Solar Energy at NTNU Flere stillinger innenfor salg, markedsføring og programmering med base i Oslo, Otovo Bærekraftsansvarlig i Akershus Energi Forretningsutvikler i Akershus Energi Selger – områdeansvar termosyfoner, Inaventa Solar Rådgiver solenergi i Asplan Viak Prosjektledere og prosjekteringsledere – Industri og […]