Ledige stillinger i solenergibransjen

Et utvalg ledige stillinger innen solenergibransjen blant våre partnere Flere åpne stillinger i NorSun: www.norsun.no/careers Procurement and Sales manager, NorSun: https://web106.reachmee.com/ext/I008/598/main?site=8&lang=NO&validator=dcc1a1bd882ffcd0b4d4d7d65e0458a1&rmref=73 Solcellemontør, Integrate Renewables: https://www.irenewables.no/kopi-av-ledige-stillinger Rådgiver/Seniorrådgiver solenergi, Asplan Viak: https://asplan.easycruit.com/vacancy/2936441/22467 Byggeleder/arbeidsleder, FUSen https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=252868660 Prosjektingeniør, FUSen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=180946272 Daglig leder, Senergeia: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=255304549 Rådgiver fornybar energi, Cowi: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=256057442 Controller, REC: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=256164175 Group Controller, Otovo:https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=253937502 Flere stillinger i Scatec: https://scatec.com/work-with-us/vacant-positions/ Ta kontakt dersom du […]

Solenergikonferansen – utsatt til 2. juni 2022!

Energiewende: Veien mot et karbonnøytralt 2050. 2.juni 2022, Ingeniørenes Hus  Tema er hvordan Norge, som allerede er nær 100% fornybart med vannkraft, skal jobbe videre mot et karbonnøytralt 2050. Så hva betyr da egentlig Energiewende for Norge? Hvor skal ny fornybar kraft i Norge komme fra i fremtiden?

Kaupanger Energi

Kaupanger Hovedgård – eier av Kaupanger Energi – har fått tillatelse av Riksantikvaren til å erstatte eksisterende tak på et fredet låvebygg med solcelletakstein. Vi ønsker å lære av andre i forbindelse med realisering av prosjektet og bidra til at erfaringene kan spres på best mulig måte slik at det blir mer kostnadseffektivt å gjennomføre […]

TrønderEnergi Kraft AS

TrønderEnergi er operatør av 6 TWh vann- og vindkraftproduksjon i Norge, og utvikler, eier og drifter produksjonsanlegg på vegne av hel og deleide kraftverk. Vi driver også med nedstrøms satsning gjennom flere selskaper under selskapet Ohmia og leverer ladeløsninger for borettslag og sameier, optimaliserte løsninger for kjøl og frys til dagligvarebransjen og utslippsfrie byggeplasser. Les […]

Østfold Energi AS

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer vi fornybar energi til en verden som trenger det, og gir langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene vi er engasjert i. Solenergi er et nytt satsingsområde i Østfold Energi. Her har vi i dag to initiativ gjennom eierskap i selskapene […]

Sunday Power

Sunday Power’s mission is to make solar panels accessible and profitable for commercial property owners. We install, own and operate solar panels on buildings, giving the real estate industry access to all benefits from solar power, without having to worry about the investment. Les mer

Lentusgruppen AS

Lentusgruppen AS har initiert en satsing på å utvikle og investere i solprosjekter i Latin Amerika og Afrika og kan bidra til et solid grunnlag for å foreta opplyste investeringsbeslutninger og løfte solenergi prosjekter og initiativer. Les mer

Isola Solar AS

Tilbyr bifacial solcellepaneler med tilhørende refleksivt takbelegg primært for næring/industri marked og flate tak med løsning for innfesting til underliggende takkonstruksjon. Byggningsintegrerte solcellepaneler for alle typer bygg. Batteriløsning med gridsystem via samarbeidende firma TGN Energy AS. Kan tilby en helhetlig løsning inklusive taktekking via samarbeidende taktekkerfirmaer. Les mer

EnergiPluss

E+ Prosjekterer, importerer, levere, monterer og drifter komplette solcelleanlegg i hele Norge. Næring/ landbruk, offentlig sektor, privat, solcelleparker og Off-Grid Les mer

Eksportseminar for solbransjen

13. oktober inviterte vi virkemiddelapparatet, Norfund og Norad til dialog med solenergibransjen om muligheter og utfordringer knyttet til eksport og internasjonalisering hos SANDS. Solenergi er en forutsetning for å nå både Parisavtalen og bærekraftmålene og samtidig en stor eksportmulighet for Norge, hvordan kan vi jobbe sammen slik at vi drar i samme retning? Presentasjoner fra […]