79 millioner til hybride sol – og vannkraftverk

Scatec i samarbeid med Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft, Hydro, SINTEF Energi, SIVA, NTNU, IFE, Universitetet i Oslo og Solenergiklyngen har fått tildelt 79 millioner NOK fra regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling «grønn plattform».  Prosjektet skal utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for […]

Sol på en fredag – Internasjonal webinarekke

solar panels, sunset, sky

Solenergiklyngen vil kjøre en internasjonal webinarrekke hvor vi inviterer relevante aktører i markeder hvor norsk solkompetanse gjør en forskjell – eller har potensiale til å gjøre det. Her kan partnerne våre både lære av hverandres erfaringer, markedseksperter, ambassader, potensielle kunder og virkemiddelapparatet.  Vi vil benytte vår eksisterende møteplass «Sol på en fredag», og frem mot […]

Nasjonalt, tverrfaglig samarbeid om mikronett under etablering

Solenergiklyngen (i regi av Interreg ecoINSIDE-prosjektet) er med og støtter forsøket på å etablere et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan bruken av mikronett og ny energiteknologi kan styrkes. Blant annet klyngepartnerne Solcellespesialisten, Pixii  og PQA er sentrale i arbeidet. Statsbygg sitt energiprosjekt på Campus Evenstad er sentralt […]

Solar Innovation Day with ANTLER

On September 6th, Solenergiklyngen co-hosted the Solar Innovation Day as part of ANTLER’s 4th Norwegian Company Founder Program. The program aims at creating an optimal environment for founders through funding, know how, infrastructure and connections. Relevant industry input should stimulate the founders to hack on industry problems and find disruptive solutions. During our event, Scatec […]

Åpen utlysning for innovative SMBer – opp til 6 millioner kroner i støtte

Eurostars -programmet lanserte en utlysning i forrige uke for innovative SMBer med søknadsfrist 4. november 2021. Utlysningen er tematisk og teknologisk åpen.   Eurostars-programmet er et felles initiativ mellom EU-kommisjonen og EUREKA og er en del av pillar 3 i Horisont Europa. Programmet støtter innovative små og mellomstore bedrifter med å utvikle nye produkter, tjenester eller […]

Ledige stillinger i solenergibransjen

Et utvalg ledige stillinger innen solenergibransjen blant våre partnere Selger med områdeansvar for eksportsalg, Inaventa Solar Selger – områdeansvar for solfangerløsninger, Inaventa Solar Senior salgsingeniør, Inaventa Solar Flere stillinger innenfor salg, markedsføring og programmering med base i Oslo, Otovo Kommunikasjon og ledelsesstøtte: Er du Empowers neste medarbeider? Ta kontakt dersom du har stillinger du vil […]

Ja til nasjonal strategi for solkraft

Tekst og foto: Lill-Torunn Kilde Et samlet politikerpanel på Arendalsuka lovte å gjøre det enklere å dele strøm mellom næringsbygg, når Energimeldingen skal behandles til høsten. De ønsket også bransjen velkommen til å bidra til en nasjonal strategi for solenergi. Politikerne fra SV, Senterpartiet, Høyre og MDG viste fram den grønne siden av racketen under […]

Milliardindustri med over 20 000 ansatte

I følge NVE kan norsk solkraftutbygging frem til 2040 øke til 7 TWh. Dette vil, ifølge en fersk rapport, sysselsette over 20 000 arbeidsplasser og gi en verdiskaping på 20 milliarder kroner. – De skjønnsmessige vurderingene til NVE er for konservative og vi mener vekstpotensialet er vesentlig høyere, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i […]

AF Energi og Miljøteknikk

AF Energi & Miljøteknikk AS er en ledende energientreprenør med lang erfaring innen rådgivning, bygging og drift av energiløsninger. Vi tilbyr løsninger basert på solenergi som separate prosjekter, som en del av energisystemer på nye bygninger, eller som energisparende løsninger på rehabiliteringsprosjekter. Les mer