Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Eksportseminar: Hvordan kan norsk solbransje bidra til å tette eksportgapet og nå bærekraftmålene?

13. oktober @ 09:00 - 12:00

earth, world, map

Hvordan kan norsk solbransje bidra til å tette eksportgapet og nå bærekraftmålene?

 

13 oktober 09:00 – 12:00 | SANDS

 

Solenergi er forventet å være den største driveren innen fornybar energi globalt ifølge IEA. 

At potensialet innen solenergi er enormt er ikke noe nytt – men hvordan ligger det an med norsk solbransje?  Til tross for ekspertise i verdensklasse omsatte norsk solbransje 4,5 milliarder nok internasjonalt i 2019 (Multiconsult 2020).  Bedre rammebetingelser for eksport og risikoavlastning har vært pekt på som den viktigste utfordringen fra bransjen, senest i veikartet for norsk solbransje mot 2030 lansert i desember 2020.  

 

“Winds of change” i virkemiddelapparatet 

Den siste året er de kommet flere endringer i virkemiddelapparatet  og  energibistanden som styrker norske solselskapers muligheter til å lykkes internasjonalt – og slik  kunne bidra til både økt sysselsetting og ren energi: Nyopprettede Eksportfinansiering Norge (Eksfin) og Eksportstrategirådet, garantiordningen for fornybar energi som forvaltes av Norad og klimafondet på 10 mrd nylig vedtatt i regjering og som skal forvaltes av Norfund.  Solenergiklyngen benytter anledningen til å legge til rette for tettere dialog mellom bedriftene og virkemiddelapparatet om hvordan vi kan utløse eksportpotensialet for solbransjen   

 

Tentativt program: 

 

09:00 Velkommen ved Solenergiklyngen 

 

09:05 Norsk solkompetanse er i verdensklasse: 
Kort pres fra 5 selskaper om sin vei mot internasjonal suksess og utfordringer.

 

09:35 Norad: Status Norads virkemidler og lansering av ny garantiordning ved Bård Vegar Solhjell

 

09:50 Eksportfinansiering Norge ved  Tone Lunde Bakker 

 

10:05  Norfund ved Per Kristian Sbertoli 

 

10:20  Innovasjon Norge ved Per Niederbach

 

10:35   Eksportstrategirådet et ved Kathrine Myhre  
 

Q&A til hver institusjon og evt benstrekk

 

11:00 – 11:30  Strategisk diskusjon: treffer virkemidlene behovene? Hva må bransjen selv ta  tak i? 

 

11:30 – 12:00 Lunsj og mingling

Møtet vil avholdes fysisk hos SANDS, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

Påmelding her

 

Ta kontakt med maria@solenergiklyngen.no hvis du har spørsmål om dette eventet.

Detaljer

Dato:
13. oktober
Tid
09:00 - 12:00