Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Distribuert solenergi for elektrifisering i Afrika – hva er status?

19. oktober

Solenergiklyngen og Ingeniører og Uten Grenser (IUG) ved faggruppen Ren Energi inviterer til et fagseminar for å få status på marked og teknologier for distribuert solenergi, og for å dele erfaringer fra konkrete prosjekter og aktører på bakken.

Kun 40% av befolkningen i det sørlige Afrika (sør for Sahara) har tilgang elektrisitet. Dette er den laveste andelen sammenliknet med alle andre regioner i verden. Samtidig har store deler av det sørlige Afrika tilgang på sol jevnt fordelt over hele året. Det internasjonale energibyrået (IEA) stadfester at energi fra solceller (solar PV), både mikronett og off-grid, kan gi elektrisitet til 440 millioner mennesker innen 2030. (The World Bank Group estimerer 500 millioner.) Dette krever fart i arbeidet med desentraliserte solenergiløsninger. Dette fagseminaret samler flere aktører med hands-on erfaring fra slike prosjekter. Og vi spør: Hva er status? Og hvilke tekniske og samfunnsmessige utfordringer og muligheter preger den videre satsningen?

Sted: Auditoret hos Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, Oslo – vis av vis togstasjonen (parkering er begrenset)

Tid: 19 oktober, 1200-1700 (Deretter mulighet å fortsette praten på ‘Laboratoriet’ på Skøyen.)

Servering: Enkel servering fra oppstart.

Påmelding: Gratis deltagelse men krever påmelding her:

 

Program: 
På programmet står innlegg fra aktører både innenfor næringsliv, akademia og ideell sektor.

Del 1: Presentasjoner av 

Mari Sofie Brelin Furu, seniorrådgiver Multiconsult: Status solenergi i Afrika, sør for Sahara

Ida Fuchs, Forsker NTNU: Solenergi, lagring og digitalisering for energitilgang og desentraliserte kraftsystemer

Stanislas Merlet, Faggruppeleder Ren Energi IUG: IUGs og faggruppen Ren Energi sitt arbeid med desentraliserte solcelle-løsninger.

Del 2: Speed-presentasjoner fra utvalgte selskaper og Panelsamtale med innledere.

Moderator: Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen

Del 3: Sosialt, hvor praten fortsetter på ‘Laboratoriet’ på Skøyen. (Påmelding til dette gjøres fram til programslutt via heidi@iug.no)

 

Kontakt: trine@solenergiklyngen.no / heidi@iug.no

Dette seminaret arrangeres av Solenergiklyngen og Ingeniører uten grenser.

Foto: Kube Energi / Moving Energy Initiative

Detaljer

Dato:
19. oktober