Garantiordninger vil sikre flere fornybarinvesteringer

Norske aktører trenger mer treffende garantier for å få fart på investeringer i fornybar energi i utviklingsland, viser ny rapport.    Skal vi nå verdens klimamål, trengs en massiv satsing på fornybar energi for å fase ut kull som energikilde. Tilgang til risikovillig kapital er avgjørende, men mange aktører vegrer seg på grunn av risikoen […]