Den nye åpenhetsloven har trådd i kraft

Åpenhetsloven, som også kalles «menneskerettighetsloven for næringslivet»,  trådde  i kraft 1. juli 2022.   Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Formålet er at norske selskaper skal bli nødt til å skaffe seg bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettighetene i sine leverandørkjeder. Loven skal sikre […]