Åpne utlysninger for PV i Horisont Europa

Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram tilbyr mange ulike finansieringsmuligheter for norske solenergibedrifter. Som en del av arbeidsprogrammet for energi har EU definert noen problemstillinger de ønsker løst gjennom samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. Se listen over de åpne utlysningene for 2022 innen solenergi under.      Advanced manufacturing of Integrated PV […]