Samarbeid om ny nettleie

Ny nettleie Solenergiklyngen har over lengre tid jobbet med flere andre interesseorganisasjoner med problematikken rundt ny nettleie som er varslet innført fra neste år. Vi har uttrykt vår bekymring for at det blir ulike modeller hos de ulike nettselskapene. Nå har vi fått svar fra en gruppe nettselskaper. Det er Ingvild Ween, Kommunikasjonssjef Lyse Elnett […]

Solenergikonferansen 2021

Energiewende: Veien mot et karbonnøytralt 2050 7. desember, Ingeniørenes Hus  Norge er nær 100% fornybart med vannkraft, så hva betyr egentlig Energiewende for Norge? Hvilken rolle spiller Norge på veien mot et karbonnøytralt 2050? Hvor skal ny fornybar kraft i Norge komme fra i fremtiden?