79 millioner til hybride sol – og vannkraftverk

Scatec i samarbeid med Prediktor, Ocean Sun, Multiconsult, Statkraft, Hydro, SINTEF Energi, SIVA, NTNU, IFE, Universitetet i Oslo og Solenergiklyngen har fått tildelt 79 millioner NOK fra regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling «grønn plattform».  Prosjektet skal utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for […]