Sol på en fredag – Internasjonal webinarekke

solar panels, sunset, sky

Solenergiklyngen vil kjøre en internasjonal webinarrekke hvor vi inviterer relevante aktører i markeder hvor norsk solkompetanse gjør en forskjell – eller har potensiale til å gjøre det. Her kan partnerne våre både lære av hverandres erfaringer, markedseksperter, ambassader, potensielle kunder og virkemiddelapparatet.  Vi vil benytte vår eksisterende møteplass «Sol på en fredag», og frem mot […]

Nasjonalt, tverrfaglig samarbeid om mikronett under etablering

Solenergiklyngen (i regi av Interreg ecoINSIDE-prosjektet) er med og støtter forsøket på å etablere et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan bruken av mikronett og ny energiteknologi kan styrkes. Blant annet klyngepartnerne Solcellespesialisten, Pixii  og PQA er sentrale i arbeidet. Statsbygg sitt energiprosjekt på Campus Evenstad er sentralt […]

Solar Innovation Day with ANTLER

On September 6th, Solenergiklyngen co-hosted the Solar Innovation Day as part of ANTLER’s 4th Norwegian Company Founder Program. The program aims at creating an optimal environment for founders through funding, know how, infrastructure and connections. Relevant industry input should stimulate the founders to hack on industry problems and find disruptive solutions. During our event, Scatec […]

Åpen utlysning for innovative SMBer – opp til 6 millioner kroner i støtte

Eurostars -programmet lanserte en utlysning i forrige uke for innovative SMBer med søknadsfrist 4. november 2021. Utlysningen er tematisk og teknologisk åpen.   Eurostars-programmet er et felles initiativ mellom EU-kommisjonen og EUREKA og er en del av pillar 3 i Horisont Europa. Programmet støtter innovative små og mellomstore bedrifter med å utvikle nye produkter, tjenester eller […]