Sol til folket! Arendalsuka 2021

Sol til folket! Solkraft har et stort potensial i den norske kraftmiksen.  Sol er en konfliktfri kraft som kan bidra til å dekke kraftunderskudd ved elektrifisering og bidra til å nå klimamålene. Norge har kompetansen som skal til. Skift, Solenergiklyngen og Multiconsult skal sammen vise fram suksesshistorier og det store potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser […]