Innføring i bærekraftig business på NHH

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen, NHH

Sammen DigitalNorway har Solenergilkyngen vært med på å få støtte fra Kompetanse Norge til å heve kompetansen innen bærekraft og digitalisering. Resultatet er at partnere i Solenergiklyngen nå har mulighet til å delta i programmet Innføring i bærekraftig business ved NHH. Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynes Pedersen er kjente fjes innen bærekraftig forretningsutvikling og […]

5 GW solenergi innen 2030?

Ask Ibsen Lindal, sol

MDG med mål om 5 GW solenergi innen 2030 Er 5 GW solenergi innen 2030 mulig? Tidligere i år hadde Solenergiklyngen et webinar om partienes ambisjoner for solenergi og enøk, sammen med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet, og Novap. Flere partier har nå målsetninger for solenergi, men høyeste ambisjoner har MDG satt seg, med 5 GW […]